Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Europese pijler van sociale rechten: toepassing

De Europese pijler van sociale rechten draait om rechten voor een eerlijke en goed functionerende arbeidsmarkt op basis van twintig fundamentele beginselen, verdeeld over drie hoofdstukken:

Actieplan

Het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten bevat concrete maatregelen om de twintig beginselen van de pijler in praktijk te brengen. Daarvoor is een gezamenlijke inspanning van de EU en de lidstaten vereist, waarbij ook de sociale partners en het maatschappelijk middenveld actief worden betrokken. Bij het actieplan gaat het om drie EU-doelstellingen op het gebied van werkgelegenheid, vaardigheden en sociale bescherming, die tegen 2030 moeten zijn verwezenlijkt.

De ruim 1000 reacties op een grootschalige openbare raadpleging zijn meegenomen in het actieplan.

Meest recente initiatieven in het kader van het actieplan

Delen