Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Europese pijler van sociale rechten: toepassing

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie hebben op de Sociale Top voor eerlijke banen en groei van 17 november 2017 in het Zweedse Göteborg de Europese pijler van sociale rechten afgekondigd. Die telt twintig grondbeginselen en rechten voor een eerlijke en goed functionerende arbeidsmarkt, verdeeld over drie hoofdstukken:

  • gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt,
  • billijke arbeidsvoorwaarden,
  • sociale bescherming en inclusie.

De laatste keer dat de EU-instellingen sociale rechten vaststelden, was bij de vaststelling van het Handvest van de grondrechten in het jaar 2000.Inmiddels heeft de Commissie concrete initiatieven genomen om die twintig grondbeginselen en rechten in praktijk te brengen.

De verkozen voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft in haar toespraak voor het Europees Parlement in Straatsburg in juli 2019 en in haar politieke richtsnoeren voor het mandaat van de volgende Europese Commissie beloofd werk te zullen maken van die grondbeginselen en rechten.

Hoewel de toepassing van de Europese pijler van sociale rechten vooral een zaak van de lidstaten, de sociale partners en het maatschappelijk middenveld is, kunnen de instellingen van de Europese Unie – en met name de Europese Commissie – helpen door de randvoorwaarden te scheppen en richtsnoeren te geven.

Meer informatie over dit initiatief

Delen