Bescherming van persoonsgegevens

De Europese Commissie hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

Het beleid ter bescherming van persoonsgegevens die door EU-instellingen worden verzameld en verwerkt, is momenteel geregeld bij Verordening (EU) 2018/1725 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie.

Dit beleid geldt voor alle websites van de Europese Commissie in het ec.europa.eu-domein. Hoewel u de meeste van deze websites kunt bezoeken zonder informatie over uzelf te geven, moet u persoonsgegevens doorgeven om van sommige e-diensten gebruik te maken.

De betrokken websites houden zich daarbij volledig aan bovengenoemde verordening en leggen in een specifieke privacyverklaring uit hoe zij met uw gegevens omgaan.

Dit houdt in dat:

 • voor elke e-dienst een verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat het privacybeleid in acht wordt genomen
 • er bij de Europese Commissie een functionaris voor gegevensbescherming is, die erop toeziet dat de verordening wordt nageleefd en die de betrokkenen op hun verplichtingen wijst

 • de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming voor alle instellingen als onafhankelijke toezichthoudende autoriteit optreedt

De websites van de Europese Commissie in het ec.europa.eu-domein linken ook naar sites van andere instanties of personen. Om inhoud van derde partijen op onze websites te kunnen gebruiken, moet u in sommige gevallen akkoord gaan met hun specifieke voorwaarden, inclusief hun cookiebeleid waarover wij geen controle hebben.

E-diensten

Een e-dienst op europa.eu is een dienst of informatiebron die toegankelijk is via internet met als doel de communicatie tussen mensen en de Europese instellingen te verbeteren.

Op europa.eu worden drie soorten e-diensten aangeboden:

 • informatiediensten
 • interactieve communicatiediensten om raadplegingen over beleid en feedback te vergemakkelijken
 • transactiediensten die basistransacties met de EU mogelijk maken, zoals overheidsopdrachten, financiële transacties, werving en selectie, inschrijvingen voor evenementen en het bestellen van documenten

Wat houdt een specifieke privacyverklaring in?

Een specifieke privacyverklaring geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Welke gegevens worden verzameld?
 • Waarom worden de gegevens verzameld?
 • Hoe worden de gegevens verzameld?
 • Wie kan uw gegevens inzien?
 • Hoe kunt u uw gegevens inzien, controleren en corrigeren?
 • Hoelang worden uw gegevens bewaard?
 • Hoe worden uw gegevens beschermd?
 • Met wie kunt u contact opnemen bij vragen en klachten?

Europa Analytics

Europa Analytics is de software waarmee we meten hoe doeltreffend en efficiënt de websites op europa.eu zijn.

Die dienst is niet verplicht, u kunt die uitschakelen via de banner over cookies bovenaan de eerste pagina die u bezoekt, of op de pagina over Europa Analytics.

De keuze om deze dienst niet te gebruiken, heeft geen invloed op uw surfcomfort op de EUROPA-websites.

Meer over Europa Analytics

Contact opnemen met EUROPA-websites

Veel pagina’s op europa.eu hebben een contactlink, die uw e-mailprogramma activeert en waarmee u opmerkingen naar een specifieke mailbox kunt sturen.

Als we een e-mail van u ontvangen, verzamelen we alleen uw persoonsgegevens om u te kunnen antwoorden.

Als we uw vraag niet kunnen beantwoorden, sturen we uw bericht door naar een andere dienst. U krijgt dan per e-mail te horen om welke dienst het gaat.

Als u vragen heeft over de verwerking van uw e-mail of uw persoonsgegevens, kunt u die in uw bericht opnemen.

Gegevens beveiligen

Uw persoonsgegevens worden beveiligd conform Besluit (EU, Euratom) 2017/46 over de beveiliging van communicatie- en informatiesystemen binnen de Europese Commissie.

Indien verzamelde gegevens worden opgeslagen op een computer van de externe subcontractant, moet deze zich als verwerker ervan aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG - Verordening (EU) 2016/679) houden. 

 

Gegevens inkijken, wijzigen of wissen

Wilt u uw door europa.eu en subsites daarvan opgeslagen persoonsgegevens inkijken, wijzigen of wissen, dan kunt u een e-mail sturen naar de eenheid Webcommunicatie Europa van het directoraat-generaal Communicatie via het contactformulier hieronder.
Geef duidelijk aan wat de aard van uw verzoek is (controleren, wijzigen of wissen van uw persoonsgegevens op de europa.eu-websites) en op welke URL's het betrekking heeft.