Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Contact

  • Advies voor het helpen oplossen van praktische problemen bij de uitoefening van uw rechten in Europa
  • Algemene informatie over onderwerpen in verband met de EU, in elk van de officiële talen van de EU
  • Bel het gratis nummer 00800 6 7 8 9 10 11 van overal in de EU. Nadere informatie…

Europe Direct behandelt al uw vragen om informatie en documentatie over de activiteiten van DG Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie.

Vragen van pers en media: Vragen van journalisten kunnen direct aan de woordvoerder worden gesteld.

Postadres
Europese Commissie
DG Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie
B-1049 Brussel
BELGIË

 

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen