Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Catalogus van publicaties & database van documenten

Catalogus van publicaties

In deze database staan EU-beleidsdocumenten en -verslagen over het beleid van de Europese Unie op het gebied van werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie. Daarnaast vindt u er toespraken en beschrijvingen van door de EU gefinancierde projecten.

Database van documenten

EU-publicaties is een online boekhandel, bibliotheek en archief voor publicaties die soms teruggaan tot 1952. Ook de publicaties van DG EMPL vindt u op EU-publicaties, net als de meeste andere uitgaven van de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Raad van de EU, en de agentschappen en andere organen van de EU.

EU-publicaties


Op deze website vindt u informatie over de EU-wetgeving op de volgende gebieden:

De volledige teksten van de EU-wetgeving (verordeningen, richtlijnen, besluiten, enz.) en andere officiële documenten (zoals mededelingen) vindt u op Eur-Lex .

EUR-Lex

Delen