Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Katalog publikacij in baza dokumentov

Katalog publikacij

Ta podatkovna zbirka vsebuje politične dokumente EU in poročila v zvezi s politiko Evropske unije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju. Vsebuje tudi govore in opise projektov, ki jih financira EU.

Podatkovna zbirka dokumentov

Publikacije EU je spletna knjigarna, knjižnica in arhiv publikacij, objavljenih od leta 1952 naprej. Knjigarna Publikacije EU vsebuje tudi publikacije Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključenost, tako kot večino drugih del, ki so avtorstvo Evropske komisije, Evropskega parlamenta, Sveta EU, agencij in drugih organov EU.

Publikacije EU

Na tem spletišču najdete informacije o zakonodaji Evropske unije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju na naslednjih področjih:

Celotna besedila evropskih pravnih aktov (direktive, uredbe, odločbe, sklepe …) in drugih uradnih dokumentov (sporočila itd.) boste našli na spletišču EU Eur-Lex .

EUR-Lex

Povej naprej