Izjava o omejitvi odgovornosti

Evropska komisija želi s tem spletiščem izboljšati dostop javnosti do informacij o svojih pobudah in politikah Evropske unije na splošno. Naš cilj je pravočasna objava točnih informacij. Prizadevali si bomo popraviti sporočene napake. Vendar Evropska komisija ne prevzema nikakršne zakonske ali druge odgovornosti glede informacij na tem spletišču.

Informacije na teh straneh:

 • so zgolj splošne in ne upoštevajo posebnih okoliščin posameznikov ali subjektov;
 • niso nujno celovite, popolne, točne in posodobljene;
 • vsebujejo povezave na zunanje spletne strani, nad katerimi Evropska komisija in njene službe nimajo nadzora in za katere Evropska komisija ne more biti odgovorna;
 • niso strokovni ali pravni nasveti (če potrebujete individualno svetovanje, se posvetujete z ustrezno usposobljenim strokovnjakom).

Opozarjamo, da ne moremo jamčiti, da so dokumenti, ki so na voljo na spletu, natančna kopija uradno sprejetih besedil. Samo Uradni list Evropske unije (tiskana različica in od dalje tudi elektronska različica na spletišču EUR-Lex) je verodostojen in ima pravni učinek.

Prizadevamo si, da bi morebitne tehnične napake kar najmanj ovirale vaše delo. Vendar so lahko nekateri podatki ali informacije na našem spletišču v datotekah ali obliki, ki niso popolnoma brez napak, zato ne moremo zagotoviti, da takšne težave ne bodo motile ali kako drugače vplivale na naše storitve. Komisija ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi s težavami, ki so posledica uporabe tega spletišča ali povezanega zunanjega spletišča.

Izjava ne omejuje odgovornosti Evropske komisije pri kakršnem koli delovanju v nasprotju z veljavno nacionalno zakonodajo, niti ne izključuje odgovornosti za dejanja, ki jih v skladu s to zakonodajo ni mogoče izključiti.

(c) Evropska unija, 1995–2018

Ponovna uporaba je dovoljena pod pogojem, da je vir naveden. Politika Evropske Komisije za ponovno uporabo se izvaja na podlagi Sklepa Komisije z dne 12. decembra 2011 o ponovni uporabi dokumentov [PDF, 728KB].

Za to splošno načelo ponovne uporabe veljajo pogoji, določeni v posameznih obvestilih o avtorskih pravicah. Uporabnikom zato svetujemo, naj si preberejo obvestila o avtorskih pravicah posameznih spletišč v okviru portala Europa in v posameznih dokumentih. Načelo ponovne uporabe se ne uporablja za dokumente, za katere veljajo pravice intelektualne lastnine tretjih strank.

Varstvo osebnih podatkov

Evropska unija je zavezana varovanju zasebnosti uporabnikov.

Politika „varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti“ trenutno temelji na Uredbi (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 (in ne na splošni uredbi o varstvu podatkov 2016/679, ki razveljavlja Direktivo 95/46/ES). Nova različica Uredbe št. 45/2001 je trenutno v postopku sprejemanja; pravna obvestila na portalu Europa bodo posodobljena v skladu z novo različico.

Ta splošna politika varstva podatkov velja za spletišča institucij Evropske unije z domeno eu. Po večini teh spletišč lahko brskate, ne da bi morali razkriti osebne podatke, vendar so v nekaterih primerih osebni podatki potrebni za zagotovitev želenih e-storitev. Na takih spletiščih obdelujejo osebne podatke v skladu z zgoraj navedeno politiko varstva podatkov, vsako spletišče ima tudi izjavo o varstvu podatkov s pojasnili glede uporabe podatkov.

V zvezi s tem:

 • za vsako posamezno e-storitev upravljavec podatkov določi namen in način obdelave osebnih podatkov in skrbi za skladnost posamezne e-storitve s politiko varstva osebnih podatkov;

 • uradna oseba za varstvo podatkov, ki jo določijo v vsaki instituciji EU, skrbi za upoštevanje določb Uredbe in svetuje upravljavcem podatkov glede izpolnjevanja zahtev (glej člen 24 Uredbe);

 • neodvisni nadzorni organ za vse institucije je evropski nadzornik za varstvo podatkov (glej člene 41–45 Uredbe);

Spletne strani institucij EU z domeno .eu vsebujejo povezave do spletnih strani tretjih oseb, nad katerimi nimamo nadzora, zato vam svetujemo, da se seznanite z njihovo politiko varstva podatkov.

Kaj je e-storitev

E-storitev na straneh EUROPA je spletna storitev ali vir, namenjen izboljšanju komunikacije med državljani in podjetji na eni ter evropskimi institucijami na drugi strani.

EUROPA ponuja ali bo ponujala tri vrste e-storitev:

 1. informacijske storitve, ki državljanom, medijem, podjetjem, upravam ter drugim nosilcem odločanja zagotavljajo enostaven in učinkovit dostop do informacij, s čimer povečujejo transparentnost in izboljšujejo razumevanje politik in dejavnosti EU;
 2. interaktivne komunikacijske storitve, ki omogočajo boljši stik z državljani, podjetji, civilno družbo in javnimi subjekti, s čimer spodbujajo politična posvetovanja in vzpostavljanje mehanizmov za pridobivanje povratnih informacij ter na ta način prispevajo k oblikovanju politik, dejavnosti in storitev EU;
 3. transakcijske storitve, ki omogočajo dostop do vseh osnovnih oblik transakcij z EU, kot so npr. javna naročila, finančno poslovanje, zaposlovanje, prijava na prireditve, pridobivanje ali nakup gradiva itd.


Informacije v posameznih izjavah o varstvu osebnih podatkov

Posamezne izjave o varstvu podatkov vsebujejo naslednje informacije o uporabi vaših podatkov:

 • kateri podatki se zbirajo, za kakšen namen in s katerimi tehničnimi sredstvi EU zbira osebne podatke izključno v obsegu, ki je potreben za doseganje določenega namena. Podatki ne bodo ponovno uporabljeni v neskladju s tem namenom;
 • katere osebe imajo dostop do vaših osebnih podatkov. EU bo vaše podatke razkrila tretjim osebam samo, če je to nujno potrebno za doseganje zgoraj opredeljenega(-ih) namena(-ov), in samo navedenim prejemnikom (kategorijam prejemnikov). EU vaših podatkov ne bo razkrila v namene neposrednega trženja;
 • kako lahko dostopate do svojih osebnih podatkov, preverite njihovo točnost in jih po potrebi popravite. Kot oseba, katere podatki se uporabljajo, imate tudi pravico, da na podlagi utemeljenih razlogov podate ugovor na obdelavo osebnih podatkov, razen če so bili podatki posredovani zaradi izpolnjevanja zakonske obveznosti, če so nujno potrebni za izvedbo pogodbe, v zvezi s katero ste ena od pogodbenih strank, ali če se uporabljajo v namen, za katerega ste dali izrecno privolitev;
 • kako dolgo hranimo vaše podatke. EU hrani podatke samo toliko časa, kolikor je nujno potrebno za izpolnitev namena zbiranja ali nadaljnjo obdelavo podatkov;
 • kako varujemo podatke pred morebitno zlorabo in nepooblaščenim dostopom;
 • na koga lahko naslovite vprašanja in pritožbe.

Storitev Europa Analytics 

Europa Analytics je skupna služba, ki meri uspešnost in učinkovitost spletnih strani Evropske komisije na portalu EUROPA.

Sledenje uporabnikom portala je samodejno z uporabo lastnih trajnih piškotkov portala Europa. Sledenje z orodjem Piwik lahko onemogočite (opt-out). Če si premislite, lahko to možnost ponovno omogočite (opt-in).

Če želite preveriti oziroma izbrati ustrezno nastavitev, odkljukajte ustrezno okence v spodaj prikazanem besedilu.

Evropska komisija upravlja medinstitucionalno spletišče (europa.eu) v imenu vseh institucij in organov EU. Če želite onemogočiti možnost sledenja na teh spletnih straneh, si preberite Pravno obvestilo.

Druge institucije in organi EU (npr. Evropski parlament) uporabljajo svoje sisteme za analizo podatkov. Za več informacij obiščite njihovo spletno stran s pravnim obvestilom.

Če onemogočite možnost sledenja z orodjem Piwik, to ne vpliva na navigacijo po spletiščih EUROPA.

Več o storitvi Europa Analytics

Obdelava elektronskih sporočil uporabnikov

Na številnih spletnih straneh na strežniku Europa lahko prek gumba za kontakt aktivirate program za e-pošto – svoje sporočilo lahko pošljete v namenski poštni predal.

Osebne podatke, ki jih vsebuje elektronsko sporočilo, bo naslovnik uporabil zgolj za pripravo odgovora. Če naslovnik ne bo mogel odgovoriti na vprašanje, bo elektronsko sporočilo posredoval drugi ustreznejši službi. O tem vas bodo obvestili po elektronski pošti.

Če vas zanima karkoli v zvezi z obdelavo vaše elektronske pošte in osebnih podatkov, vprašanje pripišite svojemu sporočilu.