Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Uresničevanje evropskega stebra socialnih pravic

Evropski steber socialnih pravic določa 20 ključnih načel in pravic v podporo pravičnim in dobro delujočim trgom dela, ki so razvrščeni v tri kategorije:

Akcijski načrt

Akcijski načrt evropskega stebra socialnih pravic določa konkretne ukrepe v zvezi z 20 načeli stebra, za uresničitev katerih bodo potrebna skupna prizadevanja držav članic in EU ob aktivnem sodelovanju socialnih partnerjev in civilne družbe. V akcijskem načrtu so predstavljeni trije cilji na ravni EU na področju zaposlovanja, znanj in spretnosti ter socialne zaščite, ki naj bi jih dosegli do leta 2030.

Akcijski načrt temelji na obsežnem javnem posvetovanju, v okviru katerega je bilo prejetih več kot tisoč prispevkov.

Najnovejše pobude v okviru akcijskega načrta

Povej naprej