Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Uresničevanje evropskega stebra socialnih pravic

Evropski parlament, Svet in Komisija so 17.  novembra 2017 na socialnem vrhu za pravična delovna mesta in rast v švedskem mestu Göteborg razglasili evropski steber socialnih pravic. Steber določa 20 ključnih načel in pravic v podporo pravičnim in dobro delujočim trgom dela, ki so razvrščeni v tri kategorije:

  • enake možnosti in dostop do trga dela
  • pošteni delovni pogoji
  • socialna zaščita in vključenost

Steber je prvi sklop socialnih pravic, ki so jih institucije EU razglasile od sprejetja Listine o temeljnih pravicah leta 2000. Komisija je predlagala konkretne pobude na evropski ravni za izvajanje 20 pravic in načel.

Novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je v svojem govoru pred Evropskim parlamentom v Strasbourgu julija 2019 in v svojih političnih smernicah za mandat naslednje Evropske komisije zavezala stebru ter napovedala nadaljnje ukrepe za izvajanje načel in pravic.

Čeprav je veliko orodij za uresničevanje evropskega stebra socialnih pravic v rokah držav članic, socialnih partnerjev in civilne družbe, lahko tudi institucije Evropske unije, zlasti Evropska komisija, pomagajo z določanjem okvira in usmerjanjem.

Več informacij o pobudi

Povej naprej