Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Uresničevanje evropskega stebra socialnih pravic

Steber določa dvajset ključnih načel in pravic v podporo poštenim in dobro delujočim trgom dela ter sistemom socialnega varstva.

Prvotno je usmerjen v evroobmočje, vendar ga lahko uporabljajo vse države članice EU, ki želijo sodelovati.

Spoštovanje načel in pravic, opredeljenih v evropskem stebru socialnih pravic, je skupna odgovornost držav članic, institucij EU, socialnih partnerjev in drugih zainteresiranih strani.

Voditelji EU so novembra 2017 na socialnem vrhu v Göteborgu razglasili evropski steber socialnih pravic.

Povej naprej