Заетост, социални въпроси и приобщаване

Изпълнение на европейския стълб на социалните права

Европейският парламент, Съветът и Комисията обявиха създаването на европейския стълб на социалните права на Социалната среща на върха за справедливост на заетостта и растежа в Гьотеборг, Швеция, на 17 ноември 2017 г. В стълба се определят 20 основни принципа и права в подкрепа на справедливи и добре функциониращи пазари на труда, структурирани в три глави:

  • равни възможности и достъп до пазара на труда;
  • справедливи условия на труд;
  • социална закрила и приобщаване.

Стълбът е първият набор от социални права, които институциите на ЕС обявиха след Хартата на основните права през 2000 г. За да осъществи тези 20 права и принципи на практика, Комисията даде ход на конкретни инициативи на европейско равнище.

Новоизбраният председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пое ангажимент по отношение на стълба в речта си пред Европейския парламент в Страсбург през юли 2019 г. и в своите политически насоки за мандата на следващата Европейска комисия, като обяви допълнителни действия за прилагане на принципите и правата.

Макар че много от инструментите за реализирането на европейския стълб на социалните права са в ръцете на държавите членки, социалните партньори и гражданското общество, институциите на Европейския съюз, и по-специално Европейската комисия, могат да помогнат, като предоставят необходимата рамка и насоки.

Повече информация за инициативата

Споделете тази страница