Заетост, социални въпроси и приобщаване

Изпълнение на европейския стълб на социалните права

В рамките на стълба се определят 20 основни принципа и права с цел да се допринесе за справедливо и правилно функциониране на пазарите на труда и социалните системи.

Той е замислен преди всичко за еврозоната, но е приложим за всички държави — членки на ЕС, които желаят да участват в него.

Постигането на резултати във връзка с принципите и правата, определени в Европейския стълб на социалните права, е съвместна отговорност на държавите членки, институциите на ЕС, социалните партньори и другите заинтересовани страни.

Лидерите на ЕС обявиха Европейския стълб на социалните права на срещата на върха по социални въпроси в Гьотеборг през ноември 2017 г.

Споделете тази страница