Действия

 • Европейският стълб на социалните права се гради на 20 принципа

  Стълбът на социалните права се отнася до осигуряването на нови и по-ефективни права за гражданите, изградени върху 20 основни принципа.

 • Утвърждаване на европейския стълб на социалните права

  В съответствие с призива на председателя на Комисията Юнкер в речта му за състоянието на Съюза, произнесена на 13 септември 2017 г., европейският стълб на социалните права бе провъзгласен от Европейския парламент, Съвета и Комисията по време на срещата на върха за справедливи работни места и растеж в Гьотеборг на 17 ноември 2017 г. Провъзгласяването отразява единодушната подкрепа от страна на всички институции на ЕС на принципите и правата, отразени в стълба.

 • Как ще се реализира европейският стълб на социалните права

  Реализирането на принципите и правата, определени в рамките на европейския стълб на социалните права, е съвместна отговорност на институциите на Европейския съюз, държавите членки, социалните партньори и другите заинтересовани страни. Европейските институции от своя страна ще определят рамката и ще зададат посоката, която да се следва при реализацията на стълба, ако е необходимо, чрез прокарване на законодателство, като при това се зачитат изцяло компетенциите на държавите членки и се вземат предвид различните условия, в които се намират те.

 • Проследяване на напредъка

  В помощ на действията по стълба ще бъде разработен онлайн социален индекс за проследяване на тенденциите и резултатите в държавите от ЕС.

 • Бъдещето на социална Европа

  Дискусията за социалното измерение на Европа е част от по-големия дебат, в центъра на който стои Бялата книга на Комисията за бъдещето на Европа. Във връзка с нея Комисията публикува документ за размисъл за социалното измерение на Европа. В него задълбочено се разглеждат предстоящите промени в европейските общества и техните трудови сфери, като същевременно се набелязват няколко възможни варианта за колективен отговор от наша страна.

Новости