Информация на много езици

Стремим се да постигнем разумен баланс между зачитането на хората, говорещи някой от многото езици на ЕС, и практически съображения, като разходите за превод.

Някои видове съдържание, като например законодателството, винаги са налични на всички езици на ЕС. Друг вид съдържание може да е достъпно само на един език или на комбинация от езици, която според проучване на потребителите ще ни позволи да достигнем до най-голяма аудитория по най-ефикасен начин.

Всяко съдържание се публикува поне на английски, тъй като проучванията показват, че с английски език можем да достигнем до около 90 % от посетителите на нашите уебсайтове на предпочитания от тях чужд език или на техния майчин език. Също така наблюдаваме поведението на потребителите и виждаме кога те се опитват да разгледат страници на определен език, така че да можем да поискаме превод на най-често посещаваните страници.

На този уебсайт постоянно се добавя и актуализира съдържание. Това означава, че дадена уебстраница, която не е налична на желания от вас език, може просто все още да е в процес на превод. Публикуваме преводите, веднага след като са готови.

Намиране на съдържание на вашия език

На уебсайта се използват 24-те официални езика на ЕС:

английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски.

Езикът, на който разглеждате уебсайта, е посочен в горната част на всяка страница. Щракнете върху иконата, ако желаете да преминете към друг език. Езиците, на които дадена уебстраница е налична, ще бъдат посочени.

 Обществени консултации и мнения

За да могат хората по-лесно да участват в изготвянето на политиките и законодателния процес на ЕС, Европейската комисия редовно провежда обществени консултации под формата на онлайн въпросници. Тези въпросници са винаги на разположение поне на английски, френски и немски език, а често и на повечето езици на ЕС. Въпросниците за обществените консултации, свързани с нови инициативи, включени в работната програма на Комисията, по принцип са достъпни на 23 официални езика на ЕС.

За да научите повече за обществените консултации и как можете да участвате в процеса на изготвяне на политики и законодателство, посетете раздела Споделете мнението си на този уебсайт.