Декларация за отказ от отговорност

Европейската комисия поддържа този уебсайт с цел подобряване на обществения достъп до информация относно своите инициативи и политиките на Европейския съюз като цяло. Стремим се тази информация да бъде винаги актуална и точна. Ако бъдем уведомени за наличието на грешки, ще се постараем да ги отстраним. Комисията обаче не носи никаква отговорност по отношение на информацията на този уебсайт.

Тази информация:

  • е само от общ характер и не се отнася до конкретните обстоятелства, свързани с дадено лице или образувание;
  • не е непременно изчерпателна, пълна, точна или актуална;
  • понякога е свързана с външни уебсайтове, които са извън контрола на Комисията и за които тя не носи отговорност;
  • не представлява професионален или правен съвет (ако се нуждаете от конкретен съвет, винаги се консултирайте със специалист, разполагащ с подходящата квалификация).

Моля, имайте предвид, че не може да се гарантира, че публикуваните онлайн документи са точно копие на официално приетите текстове. Единствено Официален вестник на Европейския съюз (печатното издание или, от електронното издание на уебсайта EUR-Lex) e автентичен и има правна сила.

Нашата цел е да сведем до минимум проблемите в работата на сайта, причинени от технически грешки. Въпреки това някои данни или информация на нашия уебсайт може да са създадени или структурирани във файлове или формати, податливи на грешки, и не можем да гарантираме, че нашите услуги няма да бъдат прекъснати или засегнати по друг начин от подобни проблеми. Комисията не носи отговорност по отношение на такива проблеми, появили се в резултат от използването на този уебсайт или на други външни уебсайтове, свързани с него.

Целта на настоящия отказ от отговорност не е да се ограничи отговорността на Комисията в нарушение на изискванията, заложени в приложимото национално законодателство, нито тя да бъде освободена от отговорност в области, в които това не е възможно съгласно това законодателство.

Политика за поверителност

Европейският съюз е ангажиран със защитата на неприкосновеността на личния живот на потребителите. Политиката за поверителност обхваща уебсайтовете на Европейския съюз в рамките на домейна „europa.еu“.

 

© Европейски съюз, 1995—2019 г.

Повторното използване е разрешено, при условие че се посочи източникът. Политиката на Комисията за повторна употреба се прилага в съответствие с Решение на Комисията от 12 декември 2011 г. относно повторната употреба на документи на Комисията [PDF, 728 KB].

Общият принцип за повторно ползване може да подлежи на специфични условия, посочени в отделните декларации за авторски права. Поради тази причина съветваме потребителите да прочитат декларациите за авторските права за отделните уебсайтове в Europa, както и за отделните документи. Повторната употреба не се отнася до документи, за които важат авторски права на трети лица.