Декларация за отказ от отговорност

Европейската комисия поддържа този уебсайт с цел подобряване на обществения достъп до информация относно своите инициативи и политиките на Европейския съюз като цяло. Стремим се тази информация да бъде винаги актуална и точна. Ако бъдем уведомени за наличието на грешки, ще се постараем да ги отстраним. Комисията обаче не носи никаква отговорност по отношение на информацията на този уебсайт.

Тази информация:

  • е само от общ характер и не се отнася до конкретните обстоятелства, свързани с дадено лице или образувание;
  • не е непременно изчерпателна, пълна, точна или актуална;
  • понякога е свързана с външни уебсайтове, които са извън контрола на Комисията и за които тя не носи отговорност;
  • не представлява професионален или правен съвет (ако се нуждаете от конкретен съвет, винаги се консултирайте със специалист, разполагащ с подходящата квалификация).

Моля, имайте предвид, че не може да се гарантира, че публикуваните онлайн документи са точно копие на официално приетите текстове. Единствено Официален вестник на Европейския съюз (печатното издание или, от електронното издание на уебсайта EUR-Lex) e автентичен и има правна сила.

Нашата цел е да сведем до минимум проблемите в работата на сайта, причинени от технически грешки. Въпреки това някои данни или информация на нашия уебсайт може да са създадени или структурирани във файлове или формати, податливи на грешки, и не можем да гарантираме, че нашите услуги няма да бъдат прекъснати или засегнати по друг начин от подобни проблеми. Комисията не носи отговорност по отношение на такива проблеми, появили се в резултат от използването на този уебсайт или на други външни уебсайтове, свързани с него.

Целта на настоящия отказ от отговорност не е да се ограничи отговорността на Комисията в нарушение на изискванията, заложени в приложимото национално законодателство, нито тя да бъде освободена от отговорност в области, в които това не е възможно съгласно това законодателство.

Брексит – отказ от отговорност за съдържание

Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Политика за поверителност

Европейският съюз е ангажиран със защитата на неприкосновеността на личния живот на потребителите. Политиката за поверителност обхваща уебсайтовете на Европейския съюз в рамките на домейна „europa.еu“.

Политика за поверителност

 

© Европейски съюз, 1995—2020 г.

Политиката на Комисията за повторна употреба се прилага в съответствие с Решение на Комисията от 12 декември 2011 г. относно повторната употреба на документи на Комисията.

Ако не е посочено друго (например в съответната бележка за авторските права), притежаваното от ЕС съдържание на този уебсайт е лицензирано съгласно международен лиценз Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Това означава, че повторното използване е разрешено, при условие че се цитира източника и промените са обозначени.

Може да ви се наложи да уредите допълнителни права, ако в конкретното съдържание има разпознаваеми физически лица или са включени произведения на трети страни. За всяко използване или възпроизвеждане на съдържание, което не е собственост на ЕС, може да се наложи да поискате разрешение директно от притежателите на права. Софтуерни продукти или документи, обхванати от правата върху индустриалната собственост, като патенти, търговски марки, регистриран дизайн, фирмени символи и наименования, са изключени от политиката на Комисията за повторна употреба и съответно вие нямате права за тяхното използване.