Заетост, социални въпроси и приобщаване

Каталог на публикации и база данни с документи

Каталог на публикации

Тази база данни съдържа съобщения и доклади на Европейския съюз, свързани с неговите политики в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването. Ще намерите също така речи и описания на финансирани от ЕС проекти.

База данни с документи

„Публикации на ЕС“ е онлайн книжарница, библиотека и архив на публикации от 1952 г. до днес. В „Публикации на ЕС“ можете да намерите публикациите на генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, както и по-голямата част от заглавията, публикувани от Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на ЕС и агенциите и другите органи на ЕС.

Публикации на ЕС

Този уебсайт предоставя информация за законодателството на Европейския съюз за заетостта, социалните въпроси и приобщаване в следните области:

Пълните текстове на европейското законодателство (директиви, регламенти, решения и пр.) и други официални документи (Съобщения и пр.) са достъпни на уебсайта на ЕС Eur-Lex .

EUR-Lex

Споделете тази страница