Заетост, социални въпроси и приобщаване

За контакти

  • Съвети за разрешаване на практически проблеми, свързани с упражняване на вашите права в Европа
  • Обща информация на всички официални езици по въпроси, свързани с Европейския съюз
  • Обадете се на безплатната телефонна линия 00800 6 7 8 9 10 11 от всяка точка на Европейския съюз. Научете повече…

Центърът за контакти Europe Direct ще отговори на вашите заявки за информация и документация относно дейностите на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“.

Запитвания от медиите: Запитванията от журналисти трябва да бъдат насочени към говорител.

Пощенски адрес
European Commission
DG Employment, Social Affairs and Inclusion
B-1049 Brussels
BELGIUM

 

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница