Управление на финансирането от ЕС

Бюджет на ЕС

Общ преглед на бюджетната система на ЕС, плюс последни новини, резултати и данни от бюджетното ведомство.

Правила и принципи

Правилата и принципите, уреждащи финансирането от ЕС и обществените поръчки, имат за цел да се гарантира, че всички имат равен достъп до финансиране и че средствата се изразходват правилно.