Въпроси за Европейския съюз

За контакти с Европейската комисия

За контакти с генерална дирекция

Списък на генералните дирекции Местни бюра в ЕС Местни бюра извън ЕС

Служители на Комисията

Намерете служител

 

Пресслужби

Лица за контакти с медиите и акредитация

Администратор на данни

Ако желаете да проверите, промените или изтриете вашите лични данни, съхранявани от уебсайта Europa и неговите подсайтове, можете да се свържете с отдел „Уеб комуникация на Europa“ в генерална дирекция „Комуникации“.

 

Посещение на институциите на ЕС

Посетете Европейската комисия Посетете други институции, органи и агенции на ЕС

Решаване на проблеми и жалби

Как да подадете жалба