Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Kontakt

Questions about Europe? Get in touch with Europe Direct
  • Odporúčania na prekonanie praktických problémov pri uplatňovaní vašich práv v Európe
  • Všeobecné informácie o záležitostiach EÚ vo všetkých úradných jazykoch EÚ
  • Zavolajte na bezplatné telefónne číslo 00800 6 7 8 9 10 11 z celej EÚ. Viac…

Kontaktné centrum Europe Direct odpovie na vaše otázky týkajúce sa informácií a dokumentov z oblasti činnosti GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie.

Médiá a novinári: Otázky novinárov by mali byť adresované hovorcovi.

Poštová adresa
Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
B-1049 Brusel
BELGICKO

 

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku