Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webové sídlo ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení v momente, keď dané sídlo navštívite.

  • Súbory cookie hostiteľskej domény sú súbory cookie ukladané webovým sídlom, ktoré si práve prezeráte. Prečítať ich dokáže iba toto sídlo. Okrem toho môže webové sídlo využívať externé služby, ktoré takisto ukladajú svoje vlastné súbory cookie, známe ako súbory cookie tretej strany.
  • Trvalé súbory cookie sú súbory cookie ukladané vo vašom počítači, ktoré sa po zatvorení prehliadača automaticky nevymažú, na rozdiel od relačných súborov cookie, ktoré sa po zatvorení prehliadača vymažú.

Pri každej návšteve webových sídel Komisie sa zobrazí výzva, aby ste prijali alebo odmietli súbory cookie.

Účelom je umožniť, aby si webové sídlo na určitý čas uchovalo informácie o vašich nastaveniach (ako sú používateľské meno, jazyk atď.).

Vďaka tomu ich pri prehliadaní webového sídla v rámci jednej návštevy nemusíte opätovne zadávať.

Súbory cookie sa môžu používať aj na zostavenie anonymizovaných štatistík o využívaní našich webových sídel.

Ako používame súbory cookie?

Na webových sídlach Európskej komisie sa používajú najmä súbory cookie hostiteľskej domény. Sú to súbory cookie vytvárané a kontrolované Komisiou, a nie externou organizáciou.

Ak však chcete prehľadávať niektoré naše stránky, musíte prijať súbory cookie aj od externých organizácií.

Používame 3 druhy súborov cookie hostiteľskej domény s cieľom:

  • ukladať preferencie návštevníkov,
  • zabezpečovať fungovanie webových sídel,
  • zhromažďovať analytické údaje (o správaní používateľov).

Preferencie návštevníkov

Vytvárame ich my a iba my ich môžeme prečítať. Uchovávajú sa v nich informácie:

  • o tom, či ste prijali (alebo odmietli) používanie súborov cookie na danom webovom sídle,
  • o tom, či ste už odpovedali na náš prieskum v kontextovom okne (o užitočnosti obsahu daného webového sídla), takže sa vám už nebude zobrazovať.
Názov Služba Účel Typ a platnosť súborov cookie
eu_cookie_consent vyjadrenie súhlasu s používaním súborov cookie ukladá vaše preferencie týkajúce sa súborov cookie (aby sa vám otázka o nich už nezobrazovala) relačné súbory cookie hostiteľskej domény, ktoré sa vymažú, keď zatvoríte prehliadač
ecsi nástroje na prieskum webových sídel ukladajú informácie o tom, či ste už odpovedali na prieskum v kontextovom okne, takže sa vám už nebude zobrazovať trvalé súbory cookie hostiteľskej domény s platnosťou 1 mesiac
cck3 vyjadrenie súhlasu s používaním súborov cookie ukladá vaše preferencie týkajúce sa súborov cookie tretej strany (aby sa vám otázka o nich už nezobrazovala) relačné súbory cookie hostiteľskej domény, ktoré sa vymažú, keď zatvoríte prehliadač

Funkčné súbory cookie

Niektoré súbory cookie musíme používať preto, aby určité webové stránky mohli fungovať. Preto sa na ne nevyžaduje váš súhlas. Ide predovšetkým o:

  • autentifikačné súbory cookie
  • technické súbory cookie vyžadované určitými informačnými systémami.

Autentifikačné súbory cookie

Ukladajú sa, keď sa prihlásite na webové sídlo Komisie prostredníctvom našej autentifikačnej služby (EU Login). Prihlásením poskytujete súhlas s politikou ochrany osobných údajov.

Názov Služba Účel Typ a platnosť súborov cookie
MyEACSDomain služba správy osobných údajov uchováva informácie o vašej doméne relačné súbory cookie hostiteľskej domény, ktoré sa vymažú, keď zatvoríte prehliadač
__Secure_CASTGC služba správy osobných údajov identifikuje vašu reláciu relačné súbory cookie hostiteľskej domény, ktoré sa vymažú, keď zatvoríte prehliadač
__Secure_ECAS_SESSIONID služba správy osobných údajov identifikuje aktuálnu reláciu centrálnej autentifikačnej služby relačné súbory cookie hostiteľskej domény, ktoré sa vymažú, keď zatvoríte prehliadač
ECAS_PREFS služba správy osobných údajov

uchováva informácie o vašich nastaveniach a preferenciách:

ID používateľa, používateľské meno, odsúhlasené podmienky používania súborov cookie, režim vysokého kontrastu, režim ochrany osobných údajov, podrobnosti o účte po prihlásení, naposledy zvolený stupeň autentifikácie
relačné súbory cookie hostiteľskej domény, ktoré sa vymažú, keď zatvoríte prehliadač
CASPRIVACY

EURES – Európsky portál pre pracovnú mobilitu

autentifikačné informácie na portáli EURES relačné súbory cookie hostiteľskej domény, ktoré sa vymažú, keď zatvoríte prehliadač
CASTGC

EURES – Európsky portál pre pracovnú mobilitu

autentifikačné informácie na portáli EURES relačné súbory cookie hostiteľskej domény, ktoré sa vymažú, keď zatvoríte prehliadač
EURES_CAS_LOGGED_IN

EURES – Európsky portál pre pracovnú mobilitu

autentifikačné informácie na portáli EURES relačné súbory cookie hostiteľskej domény, ktoré sa vymažú, keď zatvoríte prehliadač

Názvy týchto súborov cookie sa z technických dôvodov môžu meniť (najmä __Secure-CASTGC__Secure-ECAS_SESSIONID).

 

Technické súbory cookie

Názov Služba Účel Typ a platnosť súborov cookie
has_js platforma na správu obsahu založená na slobodnom softvéri Drupal

zisťuje, či máte v prehliadači povolený jazyk Javascript.

naše webové sídla môžu vďaka tomu fungovať správne.
relačné súbory cookie hostiteľskej domény, ktoré sa vymažú, keď zatvoríte prehliadač
JSESSIONID/CFID/CFTOKEN IT platforma Java/IT platforma Coldfusion udržiavajú bezpečnú reláciu počas vašej návštevy relačné súbory cookie hostiteľskej domény, ktoré sa vymažú, keď zatvoríte prehliadač
ecsi nástroje na prieskum webových sídel ukladajú informácie o tom, či ste už odpovedali na prieskum v kontextovom okne, takže sa vám už nebude zobrazovať

trvalé súbory cookie hostiteľskej domény s platnosťou 1 mesiac

theoplayer-session-id prehrávač videa v rámci audiovizuálnej služby umožňuje autoanalýzu prehrávača, v súčasnosti sa nepoužíva localStorage Key, trvalé údaje
theoplayer-stored-network-info prehrávač videa v rámci audiovizuálnej služby umožňuje odhadnúť šírku pásma prehrávača s cieľom určiť najlepšiu počiatočnú šírku pásma a zlepšiť tak skúsenosť používateľov

localStorage Key, trvalé údaje

EURES_CVO_SESSION_ID

EURES – Európsky portál pre pracovnú mobilitu

relačné informácie na portáli EURES relačné súbory cookie hostiteľskej domény, ktoré sa vymažú, keď zatvoríte prehliadač
EURES_JVSE_SESSIONID

EURES – Európsky portál pre pracovnú mobilitu

relačné informácie na portáli EURES relačné súbory cookie hostiteľskej domény, ktoré sa vymažú, keď zatvoríte prehliadač
EURES_LF_MARKETPLACE_SESSIONID

EURES – Európsky portál pre pracovnú mobilitu

relačné informácie na portáli EURES pre Liferay relačné súbory cookie hostiteľskej domény, ktoré sa vymažú, keď zatvoríte prehliadač
EURES_LF_PLUGINS_SESSIONID

EURES – Európsky portál pre pracovnú mobilitu

relačné informácie na portáli EURES pre Liferay relačné súbory cookie hostiteľskej domény, ktoré sa vymažú, keď zatvoríte prehliadač
LFR_SESSION_STATE_xxxxx

EURES – Európsky portál pre pracovnú mobilitu

relačné informácie na portáli EURES pre Liferay relačné súbory cookie hostiteľskej domény, ktoré sa vymažú, keď zatvoríte prehliadač
cck1atlassian-analytics.confluence.lock verejné wiki blokuje analytiku Confluence

localStorage Key, trvalé údaje

confluence.sidebar.width verejné wiki uchováva informácie o šírke bočného panelu

localStorage Key, trvalé údaje

jquery.feature.detection.cache verejné wiki zistí, keď sa stránka nahrá z vyrovnávacej pamäte prehliadača

localStorage Key, trvalé údaje

jquery.feature.detection.cache.useragent verejné wiki uchováva informácie o tom, či je v prehliadači dostupná určitá funkcia

localStorage Key, trvalé údaje

 

Analytické súbory cookie

Tieto súbory používame výlučne na interný prieskum toho, ako môžeme zlepšiť služby, ktoré poskytujeme všetkým našim používateľom.

Súbory cookie jednoducho vyhodnocujú, ako pracujete s naším webovým sídlom – ako anonymný používateľ (zhromažďované údaje vás osobne neidentifikujú).

Tieto údaje sa neposkytujú tretím stranám ani sa nevyužívajú na žiadny iný účel. Anonymizované štatistiky možno poskytnúť dodávateľom pracujúcim na komunikačných projektoch v rámci zmluvnej dohody s Komisiou.

Tieto typy súborov cookie však môžete odmietnuť, a to buď prostredníctvom výzvy na zablokovanie súborov cookie, ktorá sa zobrazí na prvej navštívenej stránke, alebo v službe Europa Analytics.

Názov Služba Účel Typ a platnosť súborov cookie
_pk_id# webová analytická služba založená na slobodnom softvéri Matomo rozpoznáva návštevníkov webového sídla (anonymne – o používateľovi sa nezhromažďujú žiadne osobné údaje) trvalé súbory cookie hostiteľskej domény s platnosťou 13 mesiacov
_pk_ses# webová analytická služba založená na slobodnom softvéri Matomo

identifikuje stránky zobrazené tým istým používateľom počas jednej návštevy

(anonymne – o používateľovi sa nezhromažďujú žiadne osobné údaje)
trvalé súbory cookie hostiteľskej domény s platnosťou 30 minút

Súbory cookie tretích strán

Na niektorých našich stránkach sa zobrazuje obsah od externých poskytovateľov, napr. YouTube, Facebook a Twitter.

Na zobrazenie tohto obsahu tretích strán musíte najprv súhlasiť s ich osobitnými podmienkami používania. Zahŕňajú aj politiku používania súborov cookie a nad tým nemáme žiadnu kontrolu.

Ak si však tento obsah nezobrazíte, do zariadenia sa vám nenainštalujú žiadne súbory cookie tretích strán.

Externí poskytovatelia na webových sídlach Komisie

YouTube
Internet Archive
Mapy Google
Twitter
TV1
Vimeo
Microsoft
Facebook
Google
LinkedIn
Livestream
SoundCloud
Európsky parlament

Komisia nemá kontrolu nad službami uvedených tretích strán. Poskytovatelia môžu kedykoľvek zmeniť podmienky používania služieb, účel a používanie súborov cookie atď.

Ako môžete spravovať súbory cookie?

Súbory cookie môžete spravovať/odstraňovať podľa uváženia – podrobnosti nájdete na webovom sídle aboutcookies.org.

Odstránenie súborov cookie zo zariadenia

Vymazaním histórie prehliadania vo svojom prehliadači môžete odstrániť všetky súbory cookie, ktoré sa vo vašom zariadení už nachádzajú. Odstránite tak všetky súbory cookie zo všetkých navštívených webových sídel.

Upozorňujeme však, že môžete prísť aj o niektoré uložené informácie (napríklad uložené prihlasovacie údaje, preferencie na webovom sídle).

Správa súborov cookie, ktoré sú špecifické pre dané webové sídlo

Ak chcete získať podrobnejšie informácie o súboroch cookie, ktoré sú špecifické pre dané webové sídlo, skontrolujte si vo svojom obľúbenom prehliadači nastavenia ochrany osobných údajov a súborov cookie.

Blokovanie súborov cookie

Väčšinu moderných prehliadačov môžete nastaviť tak, aby zabránili ukladaniu všetkých súborov cookie do vášho zariadenia; v takom prípade však niektoré preferencie možno budete musieť upravovať manuálne pri každej návšteve webového sídla/webovej stránky. Niektoré služby a funkcie navyše vôbec nemusia fungovať správne (napr. prihlasovanie sa do profilu).

Správa našich analytických súborov cookie

Svoje preferencie týkajúce sa súborov cookie ukladaných službou Europa Analytics môžete spravovať na vyhradenej stránke služby Europa Analytics.