Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Katalóg publikácií a databáza dokumentov

Katalóg publikácií

Táto databáza obsahuje dokumenty týkajúce sa politík EÚ a správy týkajúce sa politiky EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a začlenenia. Nájdete v nej aj prejavy a opisy projektov financovaných EÚ.

Databáza dokumentov

Publikácie EÚ (EU Publications) sú internetovým kníhkupectvom, knižnicou a archívom publikácií, ktoré boli vydané od roku 1952. V Publikáciách EÚ je možné nájsť publikácie GR EMPL spolu s väčšinou titulov, ktorých autorom je Európska komisia, Európsky parlament, Rada EÚ, ako aj agentúry EÚ a iné orgány.

Publikácie EÚ

Na týchto webových stránkach nájdete informácie o právnych predpisoch Európskej únie upravujúcich problematiku zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia v týchto oblastiach:

Úplné znenie právnych predpisov EÚ (smernice, nariadenia, rozhodnutia atď.) i iné úradné dokumenty (oznámenia atď.) nájdete na stránkach Eur-Lex .

EUR-Lex

Zdieľať stránku