Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

30/06/2020
Európsky kódex správania pre poskytovanie mikroúverov

Európsky kódex správania pre poskytovanie mikroúverov

Abstrakt (pre webovú stránku GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie):
Európskym kódexom správania pre poskytovanie mikroúverov sa stanovuje jednotný súbor noriem pre sektor mikrofinancovania v Európe. Slúži ako nástroj samoregulácie a značka kvality pre mikrofinančné inštitúcie, ktoré sa zaviazali dodržiavať zásady etického finančníctva. Tento kódex bol vypracovaný podľa uznávaných najlepších postupov v tomto sektore na základe podrobnej konzultácie so zúčastnenými stranami. Pristúpenie k tomuto kódexu alebo jeho schválenie je podmienkou, aby mikrofinančné inštitúcie a banky mohli využívať finančnú podporu EÚ

 

Catalog N. : KE-04-20-318-SK-N

K dispozícii na stránkach  EU Publications

Zdieľať stránku