Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Καταλογος εκδοσεων και βαση δεδομενων για εγγραφα

Kατάλογος εκδόσεων

Το περιοδικό «Social Agenda » είναι μια τριμηνιαία έκδοση που παρέχει  μια συνολική εικόνα της δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της κοινωνικής ένταξης. Κάθε τεύχος περιλαμβάνει ειδικό αφιέρωμα σε ένα θέμα επικαιρότητας, καθώς και αναλύσεις και συνεντεύξεις.

Όλα τα θέματα της κοινωνικής ατζέντας

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει έγγραφα πολιτικής της ΕΕ και εκθέσεις σχετικές με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη. Θα βρείτε επίσης ομιλίες και περιγραφές έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ.

Βάση δεδομένων για διάφορα έγγραφα

O ιστότοπος EU Publications είναι διαδικτυακό βιβλιοπωλείο, βιβλιοθήκη και αρχείο εκδόσεων από το 1952. Οι εκδόσεις της ΓΔ EMPL είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο EU Publications, μαζί με την πλειονότητα των εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ, των οργανισμών και άλλων φορέων της ΕΕ.

Εκδόσεις της ΕΕ

Αυτός ο δικτυακός τόπος περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία στους ακόλουθους τομείς:

Στον δικτυακό τόπο Eur-Lex θα βρείτε το πλήρες κείμενο των πράξεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Οδηγίες, Κανονισμούς, Αποφάσεις κ.λπ) καθώς και άλλα επίσημα κείμενα (Ανακοινώσεις κ.λπ).

EUR-Lex

Διαδώστε αυτή τη σελίδα