Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης

Οι κανόνες της ΕΕ:

 • σας διευκολύνουν ως πολίτη να εργαστείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ
 • προστατεύουν τα δικαιώματα κοινωνικής σας ασφάλισης όταν μετακινείστε εντός της Ευρώπης

Εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ΕΕ.

Οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα:

 • να αναζητούν εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ
 • να εργάζονται εκεί χωρίς να χρειάζονται άδεια εργασίας
 • να κατοικούν εκεί γι' αυτόν τον σκοπό
 • να παραμένουν εκεί ακόμη και μετά το πέρας της εργασιακής τους σχέσης
 • να έχουν την ίδια μεταχείριση με τους υπηκόους αυτής της χώρας όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, τις συνθήκες εργασίας και όλα τα κοινωνικά και φορολογικά πλεονεκτήματα

Περισσότερα για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων

Συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης

Οι κανόνες της ΕΕ συντονίζουν τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε όσα δικαιούστε κατά τις μετακινήσεις σας εντός της Ευρώπης (ΕΕ 27 + Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία).

Ο συντονισμός αυτός βασίζεται σε τέσσερις βασικές αρχές:

 • Καλύπτεστε από τη νομοθεσία μίας χώρας κάθε φορά και, κατά συνέπεια, καταβάλλετε εισφορές μόνο σε μία χώρα
 • Έχετε τα ίδια δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με τους υπηκόους της χώρας στην οποία είστε ασφαλισμένοι
 • Κατά τον υπολογισμό των παροχών κοινωνικής ασφάλισης που δικαιούστε, λαμβάνονται υπόψη, εφόσον είναι αναγκαίο, οι προηγούμενες περίοδοι ασφάλισης, εργασίας ή διαμονής σας σε άλλες χώρες
 • Εάν δικαιούστε παροχές σε χρήμα από μία χώρα, θα πρέπει κανονικά να μπορείτε να τις εισπράξετε ακόμη και αν ζείτε σε διαφορετική χώρα

Εάν αρρωστήσετε ή τραυματιστείτε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας σε μια χώρα της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, την Ελβετία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, χάρη στον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης μπορείτε να λάβετε την αναγκαία περίθαλψη, εφόσον έχετε μαζί σας την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας.

Περισσότερα για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης

Διαδώστε αυτή τη σελίδα