Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Επικοινωνία

  • Συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε πρακτικά προβλήματα σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας στην Ευρώπη
  • Γενικές πληροφορίες για θέματα της ΕΕ σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ
  • Καλέστε ατελώς τον αριθμό 00800 6 7 8 9 10 11 από οπουδήποτε στην ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες…

Το Κέντρο Επικοινωνίας Europe Direct θα σας στείλει πληροφορίες και υλικό τεκμηρίωσης για τις δραστηριότητες της ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών.

Ενημέρωση του Τύπου και των ΜΜΕ: Για την επικοινωνία με δημοσιογράφους αρμόδιος είναι ο εκπρόσωπος Τύπου.

Ταχυδρομική Διεύθυνση
European Commission
DG Employment, Social Affairs and Inclusion
B-1049 Βrussels
ΒELGIUM

 

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα