Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να προστατεύει την ιδιωτική ζωή των χρηστών.

Η πολιτική για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2018/1725 σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ.

Αυτή η πολιτική καλύπτει όλους τους ιστότοπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντός του τομέα ec.europa.eu. Παρόλο που μπορείτε να επισκέπτεστε τους περισσότερους από αυτούς τους ιστότοπους χωρίς να δηλώνετε κανένα προσωπικό δεδομένο, σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται στοιχεία για την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ζητάτε.

Οι ιστότοποι που απαιτούν τέτοιου είδους στοιχεία τα επεξεργάζονται με τρόπο που συμμορφώνεται πλήρως με τον προαναφερθέντα κανονισμό και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας στις ειδικές δηλώσεις τους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Σχετικά με το θέμα αυτό,

 • για κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία, ένας υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής
 • για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μεριμνά για την εφαρμογή του κανονισμού και παρέχει συμβουλές στους υπευθύνους επεξεργασίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους

 • για όλα τα θεσμικά όργανα, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ενεργεί ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή

Οι ιστότοποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντός του τομέα ec.europa.eu ενδεχομένως παρέχουν συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Για να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο τρίτων στους ιστότοπούς μας, ίσως χρειαστεί να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν εκείνοι, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών τους για τα cookies, επί των οποίων δεν έχουμε κανέναν έλεγχο.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον Europa είναι υπηρεσίες ή πόροι που βελτιώνουν την επικοινωνία μεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών οργάνων.

Ο Europa προσφέρει 3 τύπους ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

 • υπηρεσίες πληροφόρησης που παρέχουν εύκολη και αποτελεσματική πρόσβαση σε πληροφορίες
 • διαδραστικές υπηρεσίες επικοινωνίας για τη διευκόλυνση των διαβουλεύσεων σε θέματα πολιτικής και της ανατροφοδότησης
 • υπηρεσίες συναλλαγών, οι οποίες παρέχουν δυνατότητα για όλες τις βασικές μορφές συναλλαγών με την ΕΕ, π.χ. δημόσιες συμβάσεις, χρηματοοικονομικές πράξεις, προσλήψεις, εγγραφή σε εκδηλώσεις και παραγγελία εγγράφων

Πληροφορίες που περιέχονται στην ειδική δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής

Μια ειδική δήλωση για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες για τη χρήση των δεδομένων σας:

 • ποιες πληροφορίες συλλέγονται
 • για ποιον σκοπό συλλέγονται
 • τα τεχνικά μέσα με τα οποία συλλέγονται
 • ποιος βλέπει τις πληροφορίες σας
 • πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να επαληθεύσετε την ακρίβειά τους και να διορθώσετε τις πληροφορίες σας
 • για πόσο διάστημα φυλάσσονται τα δεδομένα σας
 • ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται για την προστασία των πληροφοριών σας
 • σε ποιους μπορείτε να απευθυνθείτε για τυχόν ερωτήσεις ή καταγγελίες

Europa Analytics

Η Europa Analytics είναι η υπηρεσία που μετρά την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των ιστότοπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον Europa.

Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση αυτής της υπηρεσίας - είτε μέσω του ειδικού πλαισίου cookie που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της πρώτης σελίδας που επισκέπτεστε, είτε μέσω της Europa Analytics.

Η επιλογή σας να μην χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία δεν θα επηρεάσει την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες του Europa.

Περισσότερα για την υπηρεσία Europa Analytics

Επικοινωνία με ιστοσελίδες του Europa

Πολλές ιστοσελίδες του Europa διαθέτουν κουμπί επικοινωνίας με το οποίο ενεργοποιείται το λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και καλείστε να στείλετε τις παρατηρήσεις σας σε μια συγκεκριμένη ηλεκτρονική θυρίδα.

Όταν στέλνετε ένα τέτοιο μήνυμα, τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται μόνο με σκοπό να σας σταλεί απάντηση.

Το ηλεκτρονικό σας μήνυμα θα διαβιβαστεί σε άλλη υπηρεσία εάν η ομάδα που είναι αρμόδια για την ηλεκτρονική θυρίδα δεν είναι σε θέση να απαντήσει στην ερώτησή σας. Θα ενημερωθείτε με ηλεκτρονικό μήνυμα σε ποια υπηρεσία διαβιβάστηκε το αρχικό σας μήνυμα.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία του ηλεκτρονικού σας μηνύματος και των σχετικών προσωπικών σας δεδομένων, μη διστάσετε να τις συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας.

Αποθήκευση πληροφοριών

Τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την απόφαση του Ιανουαρίου 2017 σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όταν τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται σε υπολογιστή εξωτερικού υπεργολάβου που ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία, δεσμεύονται από ειδικές συμβατικές ρήτρες και από τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που απορρέουν από τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων του Απριλίου 2016. 

 

Έλεγχος, τροποποίηση ή διαγραφή πληροφοριών

Εάν θέλετε να ελέγξετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε προσωπικά σας δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί από τον ιστότοπο Europa και τις ιστοσελίδες του, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια υπηρεσία για τον ιστότοπο Europa, στη ΓΔ Επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα.
Στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα, πρέπει να αναφέρετε σαφώς τη φύση του αιτήματός σας (επαλήθευση, τροποποίηση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων που δημοσιεύονται στον ιστότοπο Europa) και να συμπεριλάβετε τη διεύθυνση URL του ιστότοπου/της ιστοσελίδας που σχετίζεται με το αίτημά σας.