Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή διακήρυξαν τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων στην κοινωνική σύνοδο κορυφής για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη, στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας στις 17 Νοεμβρίου 2017. Ο πυλώνας ορίζει 20 βασικές αρχές και δικαιώματα για τη στήριξη δίκαιων και εύρυθμων αγορών εργασίας, που διαρθρώνονται γύρω από τρία κεφάλαια:

  • ίσες ευκαιρίες και ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας
  • δίκαιες συνθήκες εργασίας
  • κοινωνική προστασία και ένταξη.

Ο πυλώνας είναι η πρώτη δέσμη κοινωνικών δικαιωμάτων που διακήρυξαν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μετά τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων το 2000. Για την εφαρμογή στην πράξη των 20 δικαιωμάτων και αρχών, η Επιτροπή δρομολόγησε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η εκλεγείσα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε περαιτέρω ενέργειες για την εφαρμογή των αρχών και των δικαιωμάτων που περιέχει ο πυλώνας, τόσο στην ομιλία της ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο τον Ιούλιο του 2019 όσο και στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της για ανάληψη της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παρότι πολλά εργαλεία για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων βρίσκονται στα χέρια των κρατών μελών, καθώς και των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - και ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή - μπορούν να βοηθήσουν, διαμορφώνοντας το πλαίσιο και δείχνοντας την κατεύθυνση.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία

Διαδώστε αυτή τη σελίδα