Ερωτήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Επικοινωνήστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Επικοινωνήστε με μια υπηρεσία

Κατάλογος υπηρεσιών Τοπικά γραφεία στις χώρες της ΕΕ Τοπικά γραφεία σε χώρες εκτός ΕΕ

Προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Βρείτε έναν υπάλληλο

 

Υπηρεσίες Τύπου

Επικοινωνία με τον Τύπο και διαπίστευση

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Αν θέλετε να ελέγξετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύονται από τον ιστότοπο Europa και τις επιμέρους ιστοσελίδες του, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη μονάδα Europa Web Communication της ΓΔ Επικοινωνίας.

 

Επισκεφθείτε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Επισκεφθείτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επισκεφθείτε άλλα θεσμικά όργανα, υπηρεσίες και οργανισμούς

Επίλυση προβλημάτων και καταγγελίες

Πώς να υποβάλετε καταγγελία