Έχετε ερωτήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Επικοινωνήστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Επικοινωνήστε με μια υπηρεσία

Κατάλογος υπηρεσιών Τοπικά γραφεία στις χώρες της ΕΕ Τοπικά γραφεία σε χώρες εκτός ΕΕ

Προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Βρείτε έναν υπάλληλο

 

Υπηρεσίες Τύπου

Επικοινωνία με τον Τύπο και διαπίστευση

Επισκεφθείτε τα όργανα της ΕΕ

Επισκεφθείτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επισκεφθείτε άλλα θεσμικά όργανα, υπηρεσίες και οργανισμούς

Επίλυση προβλημάτων και καταγγελίες

Πώς να υποβάλετε καταγγελία