Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Resultater på grundlag af den europæiske søjle for sociale rettigheder

Søjlen omfatter 20 centrale principper og rettigheder til støtte for retfærdige og velfungerende arbejdsmarkeder og velfærdssystemer. 

Den er først og fremmest udtænkt til euroområdet, men gælder for alle de EU-medlemsstater, der ønsker at være en del af den.

At opnå resultater på grundlag af principperne og rettighederne i den europæiske søjle for sociale rettigheder er et fælles ansvar for medlemsstaterne, EU-institutionerne, arbejdsmarkedets parter og andre berørte parter.

EU's ledere proklamerede den europæiske søjle for sociale rettigheder på det sociale topmøde i Göteborg i november 2017.

Del denne side