Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Resultater på grundlag af den europæiske søjle for sociale rettigheder

Den europæiske søjle for sociale rettigheder indeholder 20 centrale principper og rettigheder, der understøtter retfærdige og velfungerende arbejdsmarkeder og er opdelt i tre kapitler:

Handlingsplan

Handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder indeholder konkrete initiativer, der skal virkeliggøre de 20 principper. Initiativerne kræver en fælles indsats af EU og medlemslandene, og det er vigtigt at involvere arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet. Handlingsplanen indeholder tre mål for beskæftigelse, opbygning af færdigheder og social beskyttelse, som skal nås på EU-plan inden 2030.

Planen bygger på en omfattende offentlig høring, som har resulteret i mere end 1.000 besvarelser.

De seneste initiativer som led i handlingsplanen

Del denne side