Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Resultater på grundlag af den europæiske søjle for sociale rettigheder

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen proklamerede den europæiske søjle for sociale rettighederdet sociale topmøde om fair job og vækst i Göteborg i Sverige den 17. november 2017. Søjlen indeholder 20 centrale principper og rettigheder, der støtter retfærdige og velfungerende arbejdsmarkeder og er opdelt i tre kapitler:

  • lige muligheder og lige adgang til arbejdsmarkedet
  • rimelige arbejdsvilkår
  • social beskyttelse og inklusion.

Søjlen er den første række af sociale rettigheder, som EU-institutionerne har proklameret, siden chartret om grundlæggende rettigheder i 2000. For at omsætte de 20 rettigheder og principper til praksis har Kommissionen iværksat konkrete initiativer på europæisk plan.

Den valgte formand for Europa-Kommissionen, Ursula von der Leyen, forpligtede sig i sin tale til Europa-Parlamentet i Strasbourg i juli 2019 over for den sociale søjle. Det samme gjorde hun i sine politiske retningslinjer for den næste Kommissions mandatperiode, hvor hun bebudede yderligere tiltag for at føre principperne og rettighederne ud i livet.

De fleste af de redskaber, som skal bruges til at opnå resultater med hensyn til den sociale søjle, findes hos medlemslandene og hos arbejdsmarkedets parter og i civilsamfundet, men EU-institutionerne - og navnlig Kommissionen - kan bistå med at fastlægge rammen og udstikke kursen.

Læs mere om initiativet

Del denne side