Διαχείριση των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ

Προϋπολογισμός της ΕΕ

Επισκόπηση του δημοσιονομικού συστήματος της ΕΕ, τελευταίες ειδήσεις, αποτελέσματα και αριθμητικά στοιχεία από την Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού.

Κανόνες και αρχές

Πώς ασκείται η διαχείριση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ.