Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Implementarea Pilonului european al drepturilor sociale

Pilonul stabilește 20 de principii și drepturi esențiale în sprijinul unor piețe ale muncii și al unor sisteme de protecție socială echitabile și funcționale.

Pilonul este conceput în principal pentru zona euro, fiind însă aplicabil tuturor statelor membre ale UE care doresc să participe.

Respectarea principiilor și a drepturilor definite în Pilonul european al drepturilor sociale este o responsabilitate comună a statelor membre, a instituțiilor UE, a partenerilor sociali și a altor părți interesate.

Liderii UE au proclamat Pilonul european al drepturilor sociale la Summitul social de la Göteborg, în noiembrie 2017.

Distribuiți pagina