Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Kontaktai

  • Patarimus, kaip išspręsti praktines problemas, iškilusias Europoje naudojantis savo teisėmis
  • Bendrą informaciją ES klausimais visomis oficialiosiomis ES kalbomis
  • Skambinkite nemokamu numeriu 00800 6 7 8 9 10 11 iš bet kurios ES šalies Daugiau informacijos…

Į jūsų informacijos apie Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD veiklą ir su ja susijusių dokumentų užklausas atsakys tarnybos „Europe Direct“ kontaktinis centras.

Žiniasklaidos atstovų užklausos: Žurnalistai turėtų teikti užklausas atstovui spaudai.

Pašto adresas
Commission européenne
DG Emploi, affaires sociales et inclusion
B-1049 Bruxelles
BELGIQUE

 

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį