Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Kontaktandmed

  • Nõuandeid oma õiguste kaitsmise käigus tekkivate olmeprobleemidele lahendamiseks Euroopas
  • Üldist teavet ELi kohta kõigis ELi ametlikes keeltes

  • Helista tasuta numbril 00800 6 7 8 9 10 11 mis tahes ELi liikmesriigist.
     Lisateave…

Kontaktkeskus Europe Direct vastab teie teabe- ja dokumendipäringutele seoses tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi tegevusega.

Küsimused pressilt ja meedialt: Ajakirjanike küsimused palume esitada pressiesindajale.

Postiaadress
Euroopa Komisjon
Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat
(Employment, Social Affairs & Inclusion)
B-1049 Brussels
BELGIU

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte