ELi vahendite haldamine

ELi eelarve

Ülevaade ELi eelarvesüsteemist, samuti eelarveosakonnalt laekunud viimased uudised, tulemused ja arvandmed.

Eeskirjad ja põhimõtted

ELi rahastamist ja hankeid käsitlevad eeskirjad ja põhimõtted on välja töötatud selleks, et kõigil oleks võrdne juurdepääs rahastamisele ning et rahalisi vahendeid kulutataks nõuetekohaselt.