Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Euroopas liikumine ja töötamine

ELi eeskirjad:

 • hõlbustavad teil kui ELi kodanikul mõnes teises ELi liikmesriigis töötamist
 • kaitsevad teie sotsiaalkindlustusõigusi Euroopas liikumisel

Töötamine teises ELi liikmesriigis

Töötajate vaba liikumine on ELi aluspõhimõte.

ELi kodanikel on õigus:

 • otsida tööd teises ELi liikmesriigis
 • töötada seal ilma tööloata
 • viibida seal töötamise eesmärgil
 • jääda sinna ka pärast töötamise lõpetamist
 • saada samaväärse kohtlemise osaliseks asjaomase riigi kodanikega seoses tööhõive, töötingimuste ning kõigi muude maksu- ja sotsiaalsete soodustustega

Lugege täiendavalt töötajate vaba liikumise kohta

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine

ELi eeskirjadega koordineeritakse riiklikke sotsiaalkindlustussüsteeme, et tagada teie õigustest kinnipidamine, kui liigute Euroopas (ELi 27 liikmesriiki ning Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits).

See põhineb neljal peamisel põhimõttel:

 • Olete korraga kindlustatud üksnes ühe riigi seaduste alusel ning teete seega sissemakseid ainult ühes riigis.
 • Teil on samaväärsed õigused ja kohustused, kui selle riigi kodanikel, kus te kindlustatud olete.
 • Kui taotlete hüvitist, siis võetakse vajaduse korral arvesse ka teie eelmisi kindlustus-, töötamis- ja elamisperioode teistes riikides.
 • Kui teil on õigus saada rahalist hüvitist ühest riigist, siis võite seda üldjuhul saada isegi teises riigis elamise korral.

Kui peaksite mõnes ELi riigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras, Šveitsis või Ühendkuningriigis reisides haigestuma või õnnetusse sattuma, on teil õigus saada vajalikku ravi, kui kannate endaga kaasas Euroopa ravikindlustuskaarti.

Lugege täiendavalt sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta

Jaga seda lehte