Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Külföldre költözés és külföldi munkavállalás Európában

Az európai uniós szabályok:

 • megkönnyítik az uniós polgárok számára, hogy más EU-országokban vállaljanak munkát;
 • védelemben részesítik az Unión belül más tagállamba költöző polgárok szociális biztonsághoz fűződő jogait.

Munkavállalás másik EU-országban

A munkavállalók szabad mozgása az Európai Unió egyik alapelve.

Az uniós polgároknak joguk van:

 • másik EU-országban munkát keresni;
 • ott munkavállalási engedély nélkül munkát vállalni;
 • munkavállalás céljából az adott tagállamban tartózkodni;
 • a munkaviszony megszűnése után is ott maradni;
 • ugyanolyan elbánásban részesülni, mint az adott ország állampolgárainak az álláshoz jutás, a munkafeltételek és minden egyéb szociális és adókedvezmény tekintetében.

További információk a munkavállalók szabad mozgásáról

A szociális biztonsági rendszerek összehangolása

Az európai uniós szabályok összehangolják a tagállami szociális biztonsági rendszerek működését. Így gondoskodik az EU arról, hogy az Európán belül más országba (az EU 27 tagállamának egyikébe, vagy Izlandra, Liechtensteinbe, Norvégiába, illetve Svájcba) költöző uniós polgárok megkapják a jogosultságuknak megfelelő ellátásokat.

A szociális biztonsági rendszerek koordinációja az alábbi négy fő elven alapul:

 • Ön egy adott időben egyszerre csak egy ország társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozik, és csak ebben az országban köteles társadalombiztosítási járulékot fizetni.
 • Önnek ugyanolyan jogosultságai és kötelezettségei vannak a biztosítás helye szerinti országban, mint az ottani állampolgároknak.
 • Amikor ellátást igényel, az illetékes hatóságok szükség esetén figyelembe veszik azokat az időszakokat, melyek során Ön más országokban élt, vállalt munkát, illetve rendelkezett biztosítással.
 • Ha valamelyik országnak pénzbeli juttatásban kell Önt részesítenie, Ön a pénzt alapszabályként akkor is megkaphatja, ha másik országban él.

Ha Ön az Európai Unión belül másik országba, vagy az Egyesült Királyságba, Izlandra, Liechtensteinbe, Norvégiába vagy Svájcba utazik, és az utazás során megbetegszik vagy megsérül, a szociális biztonsági rendszerek összehangolásának köszönhetően jogosult arra, hogy az európai egészségbiztosítási kártyát bemutatva megkapja a szükséges egészségügyi ellátást.

További információk a szociális biztonsági rendszerek összehangolásáról

Oldal megosztása