Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Jogok

© Yuttana Studio / Adobe Stock

Mindenkit, aki az Európai Unióban dolgozik, megilletnek bizonyos alapjogok a következő területeken:

  • munkahelyi egészség és biztonság: általános jogok és kötelességek, munkakörülmények, munkahelyi berendezés, különleges kockázatok és kiszolgáltatott munkavállalók;
  • a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőség: egyenlő bánásmód a munkahelyen, terhesség, szülési szabadság, szülői szabadság;
  • nem, rassz, vallás, kor, fogyatékosság, illetve szexuális beállítottság alapján történő hátrányos megkülönböztetés elleni védelem;
  • munkajog: részmunkaidő, határozott idejű szerződések, munkaidő, fiatalok foglalkoztatása, dolgozók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció.

Az EU tagországainak gondoskodniuk kell arról, hogy nemzeti joguk érvényt szerezzen ezeknek a jogoknak, melyeket az európai uniós munkajogi irányelvek rögzítenek.

Ha Ön úgy érzi, hogy jogait nem tartják tiszteletben, ügyével először az illetékes nemzeti hatósághoz (munkaügyi felügyelőséghez, munkaügyi bírósághoz) kell fordulnia.

Oldal megosztása