Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Oikeudet työpaikalla

© Yuttana Studio / Adobe Stock

EU:n alueella on kaikilla työntekijöillä tiettyjä vähimmäisoikeuksia seuraavilla aloilla:

  • työterveys ja -turvallisuus: yleiset oikeudet ja velvoitteet, työympäristö, työvarusteet, erityisriskit ja erityistä suojelua tarvitsevat työntekijät
  • naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet: yhtäläinen kohtelu töissä, raskaana olevat työntekijät, äitiysloma, vanhempainloma
  • suojelu syrjinnältä, joka tapahtuisi sukupuolen, rodun, uskonnon, iän, vamman tai seksuaalisen suuntautuneisuuden perusteella
  • työoikeus: osa-aikatyö, määräaikaissopimukset, työaika, nuoret työntekijät, työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa.

EU-maiden on huolehdittava, että niiden kansallisella lainsäädännöllä turvataan nämä EU:n työlainsäädännön (direktiivien) mukaiset oikeudet.

Jos oikeuksiasi ei noudateta, voit kääntyä oman maasi työsuojeluviranomaisen tai vastaavan puoleen.

Jaa tämä sivu