Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Prava na radu

© Yuttana Studio / Adobe Stock

Svaki radnik EU-a ima određena minimalna prava koja se odnose na:

  • zdravlje i sigurnost na radu: opća prava i obveze, radna mjesta, radnu opremu, posebne rizike i ugrožene skupine radnika
  • jednake mogućnosti za žene i muškarce: jednak tretman na poslu, trudnoću, porodiljni dopust, roditeljski dopust
  • zaštitu od diskriminacije na temelju spola, rase, religije, dobi, invaliditeta ili spolne orijentacije
  • zakon o radu: rad u nepunom radnom vremenu, ugovore na određeno vrijeme, radno vrijeme, zapošljavanje mladih, informiranje i savjetovanje zaposlenikâ

Pojedinacne države EU-a moraju se pobrinuti da njihovi nacionalni zakoni štite ova prava propisana od strane zakona o zapošljavanju EU-a (Direktiva).

Ako smatrate da se vaša prava ne poštuju, prvo mjesto u svojoj državi na koje trebate otići jest inspekcija rada, sud za radne sporove i tako dalje.

Podijeli ovu stranicu