Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Rettigheder på arbejdet

© Yuttana Studio / Adobe Stock

Som EU-arbejdstager er du garanteret visse minimumsrettigheder, bl.a. hvad angår:

  • arbejdsmiljø: almindelige rettigheder og pligter, arbejdspladser, arbejdsudstyr, særlige risici og særligt udsatte medarbejdere
  • lige muligheder for mænd og kvinder: ligebehandling på jobbet, graviditet, barselsorlov og forældreorlov
  • beskyttelse mod forskelsbehandling på grundlag af køn, race, religion, alder, handicap og seksuel orientering
  • arbejdsret: deltidsarbejde, tidsbegrænset arbejde, arbejdstid, adgang til beskæftigelse for unge, informering og høring af arbejdstagere

EU-landene skal selv sørge for, at deres nationale lovregler er i overensstemmelse med EU's beskæftigelseslovgivning (direktiver) og dækker de samme rettigheder.

Hvis du mener, at dine rettigheder er blevet krænket, skal du først henvende dig til de nationale myndigheder, f.eks. arbejdstilsynet eller de ansvarlige retsinstanser.

Del denne side