Ansvarsområder

GD EMPL udvikler og gennemfører Kommissionens politikker for:

 

EU's beskæftigelses- og socialpolitik har praktiske fordele for borgerne – f.eks. når man skal finde job, flytter til et andet medlemsland for at arbejde eller vil forbedre sine kompetencer. Generaldirektoratet beskæftiger sig med konsekvenserne af globaliseringen, EU's aldrende befolkning og de skiftende samfundsforhold. Det sker i samarbejde med de nationale myndigheder, arbejdsmarkedets parter, civilsamfundets organisationer og andre berørte parter. Vi yder bl.a. aktiv støtte på følgende områder:

  • Flere og bedre job gennem den europæiske beskæftigelsesstrategi (som skaber større overensstemmelse mellem de nationale politikker på området) og gennem Den Europæiske Socialfond (9 milliarder euro forvaltes årligt i samarbejde med medlemslandene). 
  • Arbejdstagernes frie bevægelighed og koordinering af nationale socialsikringsordninger, dvs. at alle EU-borgere har ret til at bo og arbejde i et hvilket som helst EU-land, og at folk, som flytter til et andet EU-land, ikke må stilles dårligere med hensyn til socialsikring, herunder sundhedspleje.
  • Bedre arbejdsvilkår gennem fælles minimumsstandarder på arbejdspladsen ved at støtte og udvikle den sociale dialog på EU-plan, bidrage til en modernisering af forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager og hjælpe arbejdstagere, der vil arbejde andre steder i EU.
  • Social integration gennem støttetiltag for at bekæmpe fattigdom og social udelukkelse, reformere de sociale sikringsordninger, vurdere den demografiske og sociale udvikling. 
  • Kommissionens prioriteter findes i den årlige forvaltningsplan for Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion.

Planer og rapporter

Kommissionens arbejdsprogram – oversigt over resultatmålene for alle institutioner for indeværende år

Strategisk plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Ledelsesplan – detaljerede målsætninger, opgaver og ressourcer for indeværende år

Årlig aktivitetsrapport – afdelingens resultater og anvendte ressourcer i det foregående år

Ledelse og organisation

Kontakt