Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Publikationskatalog og dokumentdatabase

Publikationskatalog

Social Agenda kommer en gang i kvartalet og indeholder en oversigt over Kommissionens tiltag inden for beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion. I hvert nummer tager vi et aktuelt emne op med analyser og interviews.

Alle emner om den sociale dagsorden

Denne database indeholder EU-politikdokumenter og rapporter om beskæftigelse, samfundsmæssige forhold og politikker for social inklusion i EU. Du kan også finde taler og beskrivelser af EU-finansierede projekter.

Dokumentdatabase

EU-publikationer er en boghandel på webbet, et bibliotek og et arkiv over publikationer helt tilbage fra 1952. På EU-publikationer kan du finde både GD EMPL's publikationer og de fleste titler fra EU-Kommissionen, Parlamentet, Rådet, EU's agenturer og andre EU-organer.

EU-publikationer

Her finder du oplysninger om EU's lovgivning om beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion inden for følgende områder: 

EU's lovgivning (bl.a. direktiver, forordninger, afgørelser og beslutninger) og andre officielle dokumenter (bl.a. meddelelser) findes på EUR-Lex .

EUR-Lex

Del denne side