Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

30/06/2020
Europæisk kodeks for ydelse af mikrokredit

Europæisk kodeks for ydelse af mikrokredit

Den europæiske kodeks for ydelse af mikrokredit indeholder definitioner af et sæt fælles standarder for mikrofinansieringssektoren i Europa. Kodeksen er et redskab til selvregulering og et kvalitetsmærke for mikrofinansieringsinstitutioner, der beskæftiger sig med etisk finansiering. Kodeksen er udarbejdet på grundlag af anerkendt bedste praksis i sektoren i tæt samråd med interessenter. Tilslutning til eller godkendelse af kodeksen er en forudsætning for, at mikrofinansieringsinstitutioner og -banker kan få økonomisk støtte fra EU

Catalog N. : KE-04-20-318-DA-N

Findes i  EU Publications

Del denne side