Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Catalogul publicațiilor și baza documentară

Catalogul publicaţiilor

„Agenda socială” este o revistă trimestrială care prezintă acțiunile Comisiei în domeniul ocupării forței de muncă, afacerilor sociale și incluziunii. Fiecare număr propune un dosar special pe o temă de actualitate, analize și interviuri.

Toate numerele seriei „Agenda socială”

Această bază de date conține documente de politică și rapoarte referitoare la politicile Uniunii Europene privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea. De asemenea, sunt publicate diverse discursuri și descrieri ale proiectelor finanțate de UE.

Bază documentară

Serviciul online „Publicațiile UE” funcționează ca librărie, bibliotecă și arhivă a publicațiilor UE editate din 1952 și până în prezent. Puteți folosi acest serviciu pentru a consulta și comanda atât publicațiile realizate de DG EMPL, cât și majoritatea titlurilor ai căror autori sunt Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul UE, agențiile UE și alte organisme.

Publicațiile UE

Acest site oferă informații referitoare la legislaţia comunitară privind ocuparea forţei de muncă, afacerile sociale şi incluziune în următoarele domenii:

Textele integrale ale legislaţiei comunitare (directive, regulamente, decizii etc.), precum și alte documente oficiale (comunicări etc.) pot fi consultate pe site-ul Eur-Lex.

EUR-Lex

Distribuiți pagina