Uniunea Europeană lucrează intens pentru respectarea vieții private a utilizatorilor.

Politica privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile comunitare are la bază Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE.

Această politică generală vizează toate site-urile instituțiilor Uniunii Europene din cadrul domeniului „.eu”. Puteți naviga pe majoritatea acestor site-uri fără a trebui să furnizați date despre dumneavoastră. În unele cazuri însă, pentru a vă putea oferi serviciile electronice solicitate, vom avea nevoie de acestea.

Site-urile care solicită astfel de informații le prelucrează în conformitate cu prevederile regulamentului menționat mai sus și oferă informații despre cum vă vor utiliza datele în declarațiile lor de confidențialitate.

În această privință:

 • pentru fiecare serviciu electronic există un operator care stabilește scopul și mijloacele de procesare a datelor cu caracter personal și care asigură respectarea, de către serviciul respectiv, a politicii privind protecția vieții private
 • în cadrul fiecărei instituții, un responsabil cu protecția datelor asigură aplicarea dispozițiilor regulamentului și oferă consiliere operatorilor cu privire la îndeplinirea obligațiilor ce le revin
 • pentru toate instituțiile, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor va acționa în calitate de autoritate de control independentă

Site-urile instituționale ale Uniunii Europene din cadrul domeniului „.eu” furnizează linkuri către site-uri terțe. Întrucât nu avem control asupra lor, vă sugerăm să verificați politica acestora în materie de respectare a vieții private.

Servicii electronice

Un serviciu electronic pe portalul EUROPA este un serviciu sau o resursă pusă la dispoziție pe internet pentru a îmbunătăți comunicarea dintre cetățeni și întreprinderi, pe de o parte, și instituțiile europene, pe de altă parte.

EUROPA oferă sau va oferi 3 tipuri de servicii electronice:

 • servicii de informare care furnizează cetățenilor, mass-mediei, întreprinderilor, administrațiilor și nu numai un acces ușor și eficient la informații
 • servicii interactive de comunicare care permit un contact mai bun cu cetățenii, întreprinderile, societatea civilă și organismele publice, facilitând astfel procesul de consultare în materie de politici și mecanismele de formulare a observațiilor și sugestiilor
 • servicii de tranzacții care permit accesul la toate tipurile principale de tranzacții cu UE, de exemplu achiziții publice, operațiuni financiare, recrutare, înscriere la evenimente, obținere de documente

Informațiile care figurează într-o declarație specifică de confidențialitate

O declarație specifică de confidențialitate conține următoarele informații:

 • tipul de informații colectate, scopul și mijloacele tehnice folosite de UE pentru a colecta date cu caracter personal în vederea îndeplinirii unui scop precis
 • cui se divulgă informațiile
 • cum puteți accesa, verifica și, dacă este necesar, corecta datele dumneavoastră cu caracter personal
 • cât timp sunt păstrate datele dumneavoastră
 • ce măsuri de securitate se iau pentru a proteja datele împotriva unei eventuale utilizări neadecvate sau a unui acces neautorizat
 • pe cine puteți contacta dacă aveți întrebări sau reclamații

Europa Analytics

Europa Analytics este un serviciu instituțional care măsoară eficacitatea și eficiența site-urilor Comisiei Europene de pe portalul EUROPA.

În mod implicit, utilizatorii site-urilor sunt monitorizați cu ajutorul cookie-urilor originale persistente de pe portalul Europa. Aveți opțiunea de a respinge monitorizarea Piwik (regim de opt-out). Dacă vă răzgândiți, puteți opta pentru reluarea monitorizării Piwik (regim de opt-in).

Pentru a verifica statutul dumneavoastră actual și pentru a alege una dintre opțiuni, bifați căsuța corespunzătoare din textul de mai jos.