Protecția datelor cu caracter personal

Uniunea Europeană s-a angajat să respecte viața privată a utilizatorilor.

Politica privind „protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare” se bazează în prezent pe Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 (și nu pe Regulamentul „RGPD” 2016/679, care abrogă Directiva 95/CE/46). Noua versiune a Regulamentului nr. 45/2001 este pe cale să fie adoptată. Avizele juridice care figurează pe site-ul Europa vor fi actualizate în baza noii versiuni.

Această politică generală vizează toate site-urile instituțiilor Uniunii Europene din cadrul domeniului „.eu”. Deși puteți naviga pe majoritatea acestor site-uri fără a furniza vreo informație personală, în unele cazuri aceste informații vă sunt cerute pentru a vă furniza serviciile electronice pe care le solicitați. Site-urile care solicită astfel de informații le prelucrează în conformitate cu prevederile regulamentului menționat mai sus și oferă în declarațiile lor de confidențialitate informații despre cum vă vor utiliza datele.

În această privință:

 • pentru fiecare serviciu on-line specific există un operator care stabilește scopul și mijloacele de procesare a datelor cu caracter personal și care asigură respectarea, de către serviciul respectiv, a politicii privind protecția vieții private
 • în cadrul fiecărei instituții, un responsabil cu protecția datelor asigură aplicarea dispozițiilor regulamentului și oferă consiliere operatorilor cu privire la îndeplinirea obligațiilor ce le revin (a se vedea articolul 24 din regulament)
 • pentru toate instituțiile, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor va acționa în calitate de autoritate de control independentă (a se vedea articolele 41-45 din regulament)

Site-urile instituționale ale Uniunii Europene din cadrul domeniului „.eu” furnizează linkuri către site-uri terțe. Întrucât nu avem control asupra lor, vă sugerăm să verificați politica acestora în materie de respectare a vieții private.

Ce este un serviciu electronic?

Un serviciu electronic pe portalul EUROPA este un serviciu sau o resursă pusă la dispoziție pe internet pentru a îmbunătăți comunicarea dintre cetățeni și întreprinderi, pe de o parte, și instituțiile europene, pe de altă parte.

EUROPA oferă sau va oferi 3 tipuri de servicii electronice:

 • servicii de informare care furnizează cetățenilor, mass-mediei, întreprinderilor, administrațiilor și altor factori decizionali un acces ușor și eficient la informații, îmbunătățind astfel gradul de transparență și înțelegere al politicilor și activităților UE
 • servicii de comunicare interactive care permit un contact mai bun cu cetățenii, întreprinderile, societatea civilă și actorii din sectorul public, facilitând astfel procesul de consultare în materie de politici și mecanismele de feedback, în vederea participării la elaborarea politicilor, la activitățile și la serviciile UE
 • servicii de tranzacționare care oferă acces la toate tipurile principale de tranzacții cu UE, de exemplu la achiziții publice, operațiuni financiare, recrutare, înscriere la evenimente, obținere sau cumpărare de documente etc.

Informațiile care figurează într-o declarație specifică de confidențialitate

O declarație de confidențialitate specifică conține următoarele informații privind utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • Tipul de informații colectate, scopul și mijloacele tehnice folosite de UE pentru a colecta date cu caracter personal, numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru utilizarea într-un scop precis. informațiile nu vor fi reutilizate în scopuri necorespunzătoare
 • cui se divulgă informațiile – UE divulgă informații terților doar în cazul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopului (scopurilor) identificat(e) mai sus și doar destinatarilor (categoriilor de destinatari) menționați. UE nu va divulga datele dvs. cu caracter personal pentru a fi utilizate în scopuri de marketing direct
 • cum puteți accesa, verifica și, dacă este necesar, corecta datele dumneavoastră cu caracter personal – în calitate de subiect al prelucrării datelor, aveți și dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care informațiile sunt colectate pentru a respecta o obligație legală, atunci când acest lucru este necesar pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau atunci când informațiile vor fi folosite într-un scop pentru care v-ați dat acordul irevocabil
 • cât timp sunt păstrate datele dumneavoastră. UE păstrează datele doar până la îndeplinirea scopului pentru care acestea au fost colectate sau pentru o prelucrare ulterioară
 • Ce măsuri de securitate se iau pentru a proteja informațiile împotriva unei eventuale utilizări neadecvate sau a unui acces neautorizat.
 • pe cine puteți contacta dacă aveți întrebări sau reclamații

Europa Analytics 

Europa Analytics este un serviciu instituțional care măsoară eficacitatea și eficiența site-urilor Comisiei Europene de pe portalul EUROPA.

În mod implicit, utilizatorii site-urilor sunt monitorizați cu ajutorul cookie-urilor originale persistente de pe portalul Europa. Aveți opțiunea de a respinge monitorizarea Piwik (regim de opt-out). Dacă vă răzgândiți, puteți opta pentru reluarea monitorizării Piwik (regim de opt-in).

Pentru a verifica care este statutul dvs. actual și pentru a alege una dintre opțiuni, bifați căsuța corespunzătoare din textul de mai jos.

Comisia Europeană gestionează site-ul interinstituțional (europa.eu) în numele tuturor instituțiilor și organismelor UE. Accesați acest aviz juridic pentru a respinge monitorizarea pe site-ul Comisiei.

Instituțiile și organismele UE altele decât Comisia Europeană (de ex. Parlamentul European) utilizează în prezent propriul sistem analitic. Pentru mai multe informații, vizitați paginile lor dedicate avizului juridic.

Dacă alegeți să nu puteți fi monitorizat de Piwik, acest lucru nu are niciun impact asupra navigării pe site-urile portalului Europa.

Mai multe despre Europa Analytics

Cum prelucrăm e-mailurile pe care ni le trimiteți

Pe numeroase pagini de pe portalul Europa există un buton de contact prin care puteți trimite e-mailuri și care vă invită să trimiteți comentariile dvs. către o anumită căsuță poștală electronică funcțională.

Când trimiteți mesajul, destinatarul colectează doar datele cu caracter personal de care are nevoie pentru a vă răspunde. Dacă echipa care răspunde de gestionarea mesajelor primite nu vă poate răspunde la întrebare, va trimite e-mailul dumneavoastră altui serviciu. Veți fi informat prin e-mail care este acest serviciu.

Dacă aveți întrebări în legătură cu prelucrarea corespondenței dumneavoastră și a datelor cu caracter personal, le puteți include în mesajul pe care ni-l adresați.

Cum asigurăm protecția și securitatea informațiilor dumneavoastră?

Datele personale colectate și toate informațiile legate de consultarea menționată sunt păstrate într-un calculator aparținând subcontractantului extern, așa cum se precizează mai sus. Acesta prelucrează datele și trebuie să garanteze că respectă cerințele în materie de protecția datelor și de confidențialitate, conform Regulamentului (CE) nr. 45/2001.

Cum puteți verifica, modifica sau șterge informațiile dumneavoastră?

Dacă doriți să verificați care sunt datele cu caracter personal stocate în numele dumneavoastră de către operatorul responsabil sau dacă doriți modificarea, corectarea sau ștergerea acestora, vă rugăm să luați legătura cu operatorul folosind datele de contact de mai jos și să precizați clar ce anume solicitați.

Contact

Contact

Contactați Comisia Europeană, puneți întrebări generale despre Uniunea Europeană sau obțineți informații vizitând instituțiile UE.