Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Katalog publikacija i baza dokumenata

Katalog publikacija

Baza podataka sadržava dokumente o politikama EU-a i izvješća koja se odnose na politike zapošljavanja u Europskoj uniji, socijalna pitanja i uključenost. Također možete pronaći govore i opise projekata koje financira EU.

Baza podataka dokumenata

Internetske stranice Publikacije EU-a internetska su knjižara, knjižnica i arhiva publikacija izdanih od 1952. Na tim se stranicama mogu naći publikacije Glavne uprave za zapošljavanje kao i većina dokumenata koje su objavili Europska komisija, Europski parlament, Vijeće Europske unije te agencije i ostala tijela EU-a.

Publikacije EU-a

Na ovim web-stranicama možete pronaći informacije o zakonodavstvu Europske unije u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključivanja koje se odnosi na sljedeće teme:

Cjeloviti tekstovi europskog zakonodavstva (direktive, uredbe, odluke itd.) i ostalih službenih dokumenata (komunikacije i sl.) dostupni su na web-stranicama Eur-Lexa.

EUR-Lex

Podijeli ovu stranicu