Izjava o ograničenju odgovornosti

Europska komisija ovim stranicama želi javnosti omogućiti bolji pristup informacijama o svojim inicijativama i općenito o politikama Europske unije. Cilj nam je pravodobno objavljivati točne informacije. Upozori li nas se na pogreške, nastojat ćemo ih ispraviti. No Komisija ne preuzima nikakvu pravnu ili drugu odgovornost za informacije na ovim stranicama.

Za te informacije vrijedi sljedeće:

  • isključivo su opće prirode i ne odnose se na konkretne okolnosti određenog pojedinca ili subjekta
  • nisu nužno sveobuhvatne, potpune, točne ni ažurirane
  • ponekad su povezane s vanjskim stranicama nad kojima službe Komisije nemaju nadzora i za koje Komisija ne preuzima odgovornost
  • nisu ni stručni ni pravni savjeti (za konkretne savjete uvijek se treba obratiti odgovarajućem stručnjaku).

Napominjemo da ne možemo jamčiti da je dokument koji je dostupan na internetu potpuno istovjetan službeno donesenom tekstu. Vjerodostojan je i pravni učinak ima samo Službeni list Europske unije (tiskano ili, od elektroničko izdanje na stranicama EUR-Lexa).

Smetnje uzrokovane tehničkim pogreškama nastojimo svesti na minimum. No moguće je da se neki podaci ili informacije na našim stranicama pojavljuju u manjkavim datotekama ili formatima i ne možemo jamčiti da to neće uzrokovati prekide ili druge smetnje pri korištenju našim uslugama. Komisija ne preuzima odgovornost za moguće smetnje pri posjećivanju ovih stranica ili povezanih vanjskih stranica.

Ovom se izjavom ne ograničava odgovornost Komisije u slučaju kršenja uvjeta propisanih mjerodavnim nacionalnim pravom niti se njezina odgovornost isključuje u slučajevima u kojima to u skladu s nacionalnim pravom nije moguće.

Brexit - izjava o ograničenju odgovornosti

S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Politika zaštite privatnosti

Europska unija obvezuje se štititi privatnost korisnika. Politika zaštite privatnosti obuhvaća internetske stranice institucija Europske unije s domenom europa.eu.

Politika zaštite privatnosti

Obavijest o autorskom pravu

© Europska unija, 1995. – 2020.

Politika Komisije o ponovnoj uporabi provedena je Odlukom Komisije od 12. prosinca 2011. o ponovnoj uporabi dokumenata Komisije.

Ako nije navedeno drukčije (npr. u pojedinačnim obavijestima o autorskom pravu), uporaba sadržaja na ovim internetskim stranicama koji je u vlasništvu EU-a dopuštena je u skladu s licencijom Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To znači da je ponovna uporaba dopuštena uz navođenje relevantnih podataka i izmjena.

Možda ćete morati ishoditi dodatna prava ako određeni sadržaj prikazuje privatne osobe čiji se identitet može utvrditi ili uključuje radove trećih osoba. Za uporabu ili reprodukciju sadržaja koji nije u vlasništvu EU-a možda ćete trebati tražiti dopuštenje izravno od nositelja prava. Na softver ili dokumente koji su obuhvaćeni pravima industrijskog vlasništva (npr. patenti, žigovi, registrirani dizajn, logotipi i nazivi) ne primjenjuje se Komisijina politika o ponovnoj uporabi i njihova uporaba nije dopuštena.