Izjava o ograničenju odgovornosti

Europska komisija održavanjem ovih stranica želi javnosti omogućiti bolji pristup informacijama o svojim inicijativama i općenito o politikama Europske unije. Cilj nam je pravodobno objavljivati točne informacije. Upozori li nas se na pogreške, nastojat ćemo ih ispraviti. No Komisija ne prihvaća nikakvu pravnu ili drugu odgovornost za informacije na ovim stranicama.

Za te informacije vrijedi sljedeće:

 • isključivo su opće naravi i ne odnose se na konkretne okolnosti povezane s određenim pojedincem ili subjektom
 • nisu nužno sveobuhvatne, potpune, točne ili ažurirane
 • ponekad su povezane s vanjskim stranicama nad čijim sadržajem službe Komisije nemaju kontrolu i za koje Komisija ne preuzima nikakvu odgovornost
 • nisu ni stručni ni pravni savjeti (za konkretne savjete uvijek se treba obratiti odgovarajućem stručnjaku).

Napominjemo da ne možemo jamčiti da je dokument koji je dostupan na internetu potpuno istovjetan službeno donesenom tekstu. Vjerodostojan je i pravni učinak ima samo Službeni list Europske unije (tiskano ili, od elektroničko izdanje na stranicama EUR-Lexa).

Smetnje uzrokovane tehničkim pogreškama nastojimo svesti na minimum. No moguće je da su neki podaci ili informacije na našim stranicama izrađeni ili strukturirani u manjkavim datotekama ili formatima. Stoga ne možemo jamčiti da te poteškoće neće uzrokovati prekide ili druge smetnje pri korištenju našim uslugama. Komisija ne preuzima odgovornost za moguće smetnje pri posjećivanju ovih stranica ili poveznica na vanjske stranice.

Ovom se izjavom ne ograničava odgovornost Komisije u slučaju kršenja uvjeta propisanih mjerodavnim nacionalnim pravom niti se njezina odgovornost isključuje u slučajevima u kojima to u skladu s nacionalnim pravom nije moguće.

(c) Europska unija, 1995. – 2018.

Ponovna uporaba dopuštena je uz navođenje izvora. Politika Komisije o ponovnoj uporabi provedena je Odlukom od 12. prosinca 2011. o ponovnoj uporabi dokumenata Komisije [PDF, 728 KB].

Opće načelo ponovne uporabe može podlijegati uvjetima koji mogu biti navedeni u pojedinačnim obavijestima o autorskim pravima. Korisnicima se stoga savjetuje da pročitaju obavijesti o autorskim pravima na pojedinačnim stranicama poslužitelja Europa te u pojedinačnim dokumentima. Politika o ponovnoj uporabi ne odnosi se na dokumente koji podliježu pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba.

Zaštita osobnih podataka

Europska unija obvezuje se štititi privatnost korisnika.

Politika „zaštite pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama Zajednice” trenutačno se temelji na Uredbi (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. (a ne na Općoj uredbi o zaštiti podataka 2016/679 kojom se stavlja izvan snage Direktiva 95/46/EZ). Nova verzija Uredbe 45/2001 trenutačno se donosi; pravne obavijesti na portalu Europa ažurirat će se u skladu s novom verzijom.

Tom općom politikom obuhvaćena je obitelj institucijskih web-mjesta Europske unije u okviru domene eu. Iako je većinu tih stranica moguće pregledavati bez davanja osobnih podataka, u nekim je slučajevima to potrebno da bi vam se mogle pružiti e-usluge koje ste zatražili. Na stranicama na kojima se takvi podaci traže s njima se postupa u skladu s politikom opisanom u navedenoj Uredbi te vam se pružaju informacije o uporabi vaših podataka u njihovim posebnim izjavama o politici zaštite osobnih podataka.

U tom pogledu:

Na internetskim stranicama institucija Europske unije u okviru domene .eu nalaze se poveznice na stranice trećih osoba. Budući da ih mi ne nadziremo, savjetujemo vam da se informirate o njihovoj politici zaštite osobnih podataka.

Što je e-usluga?

E-usluga na portalu EUROPA usluga je ili resurs koji je stavljen na raspolaganje na internetu kako bi se poboljšala komunikacija građana i poduzeća s europskim institucijama.

Na portalu EUROPA bit će dostupne tri vrste e-usluga:

 1. informacijske usluge, kojima se građanima, medijima, poduzećima, upravama i drugim donositeljima odluka omogućuje jednostavan i učinkovit pristup informacijama, što pridonosi transparentnosti i razumijevanju politika i aktivnosti EU-a
 2. usluge interaktivne komunikacije, kojima se poboljšava komunikacija s građanima, poduzećima, civilnim društvom i javnim subjektima te se pospješuju savjetovanja o politikama i mehanizmi za povratne informacije kako bi se pridonijelo oblikovanju politika, aktivnosti i usluga EU-a
 3. transakcijske usluge, kojima se omogućuje pristup svim osnovnim oblicima transakcija s EU-om, primjerice javnoj nabavi, financijskim transakcijama, zapošljavanju, prijavama na razna događanja, nabavi ili kupnji dokumenata itd.

Informacije navedene u posebnoj izjavi o zaštiti osobnih podataka

Posebna izjava o zaštiti osobnih podataka sadržava sljedeće informacije o uporabi vaših podataka:

 • koji se podaci prikupljaju i u koju svrhu te kojim tehničkim sredstvima: EU prikuplja osobne podatke isključivo u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjenje određene svrhe. Ti se podaci neće ponovno upotrijebiti u svrhu koja nije u skladu s navedenom
 • kome se vaši podaci otkrivaju: EU otkriva podatke trećim osobama samo ako je to potrebno da bi se postigle navedene svrhe, i to isključivo navedenim primateljima ili kategorijama primatelja. EU neće otkriti vaše osobne podatke za potrebe izravnog marketinga
 • kako možete pristupiti svojim osobnim podacima, provjeriti njihovu točnost i po potrebi ih ispraviti: kao osoba čiji se podaci obrađuju imate i pravo na prigovor zbog takve obrade temeljen na opravdanim uvjerljivim razlozima, osim ako se vaši podaci prikupljaju radi ispunjavanja zakonske obveze ili su potrebni za izvršenje ugovora čija ste stranka, ili se upotrebljavaju u svrhu za koju ste dali izričitu suglasnost
 • koliko se dugo vaši podaci čuvaju: EU čuva podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno da se postigne svrha njihova prikupljanja ili daljnje obrade
 • koje se mjere sigurnosti poduzimaju kako bi se vaši podaci zaštitili od moguće zlouporabe ili neovlaštenog pristupa
 • kome se obratiti ako imate pitanja ili pritužbi

Europa Analytics 

Europa Analytics interna je služba koja mjeri djelotvornost i učinkovitost internetskih stranica Europske komisije na portalu EUROPA.

Posjetitelji stranica automatski se prate pomoću trajnih kolačića s portala Europa. Možete odabrati opciju da vas Piwik ne prati (opt out). Ako se predomislite, možete ponovno odabrati opciju da vas Piwik prati (opt in).

Kako biste provjerili svoj trenutačni status i odabrali opciju, označite odgovarajuće polje teksta u nastavku.

Europska komisija u ime svih institucija i tijela EU-a održava međuinstitucijske internetske stranice (europa.eu). Posjetite sljedeću stranicu s pravnom obavijesti kako biste odabrali posjećivanje tih stranica bez praćenja.

Uz Europsku komisiju ostale institucije i tijela EU-a (npr. Europski parlament) trenutačno upotrebljavaju vlastiti sustav Analytics. Za više informacija posjetite njihovu stranicu s pravnom obavijesti.

Ako odaberete opciju da vas Piwik ne prati, to ne utječe na vašu navigaciju na stranicama Europa.

Više o službi Europa Analytics

Kako postupamo s porukama e-pošte koje nam šaljete?

Na mnogim stranicama portala Europa dostupan je gumb „Kontakt”, kojim se pokreće softver za vašu e-poštu te vam se omogućuje slanje komentara na određenu zajedničku adresu e-pošte.

Kada šaljete takve poruke, vaši se osobni podaci prikupljaju samo u mjeri u kojoj je to potrebno za odgovor. Ako tim koji odgovara na poruke upućene na zajedničku adresu e-pošte ne može odgovoriti na vaše pitanje, poruku će proslijediti drugoj službi. Bit ćete obaviješteni e-poštom kojoj je službi proslijeđen vaš upit.

U svoju poruku možete uključiti sva pitanja o obradi vaše e-pošte i povezanih osobnih podataka.