Izjava o ograničenju odgovornosti

Europska komisija želi s pomoću ovih web-mjesta javnosti omogućiti što bolji pristup informacijama o svojim inicijativama i općenito o politikama Europske unije. Naš je cilj osigurati pravodobnost i točnost tih informacija. Upozori li nas se na pogreške, pokušat ćemo ih otkloniti. Međutim Komisija ne prihvaća nikakvu pravnu ili drugu odgovornost u pogledu informacija na ovom web-mjestu.

Te informacije:

 • isključivo su opće naravi i ne odnose se na konkretne okolnosti povezane s bilo kojim pojedincem ili subjektom
 • nisu nužno sveobuhvatne, potpune, točne ili ažurirane
 • ponekad su povezane s vanjskim web-mjestima nad kojima službe Komisije nemaju nikakvu kontrolu i za koje Komisija ne preuzima nikakvu odgovornost
 • nisu stručni ni pravni savjeti (za konkretne se savjete uvijek treba obratiti odgovarajućem stručnjaku).

Napominjemo da nije moguće jamčiti da je dokument koji je dostupan na internetu u potpunosti istovjetan službeno donesenom tekstu. Vjerodostojan je samo Službeni list Europske unije (tiskano izdanje ili od 1. srpnja 2013. elektroničko izdanje dostupno na web-mjestu EUR-Lexa) i samo on ima pravni učinak.

Cilj nam je u što većoj mjeri otkloniti smetnje uzrokovane tehničkim pogreškama. Međutim postoji mogućnost da su neki podaci ili informacije na našem web-mjestu izrađeni ili strukturirani u datotekama ili formatima koji nisu bez pogrešaka te stoga ne možemo jamčiti da će se naše usluge odvijati bez prekida ili da takvi problemi neće na koji drugi način utjecati na njih. Komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za probleme koji nastanu zbog uporabe ovog web-mjesta ili bilo kojih povezanih vanjskih web-mjesta.

Ovom se izjavom ne ograničava odgovornost Komisije u slučaju kršenja uvjeta propisanih mjerodavnim nacionalnim pravom niti se isključuje njezina odgovornost u slučajevima u kojima to u skladu s nacionalnim pravom nije moguće.

Obavijest o autorskom pravu

© Europska unija, 1995-2017.

Ponovna uporaba dopuštena je uz navođenje izvora. Komisijina politika o ponovnoj uporabi provodi se Odlukom od 12. prosinca 2011. o ponovnoj uporabi dokumenata Komisije  [728KB]. 

Opće načelo ponovne uporabe može podlijegati uvjetima, koji mogu biti navedeni u pojedinačnim obavijestima o autorskim pravima. Korisnicima se stoga savjetuje da pročitaju obavijesti o autorskim pravima na pojedinačnim web-mjestima u okviru poslužitelja Europa te u pojedinačnim dokumentima. Politika o ponovnoj uporabi ne odnosi se na dokumente koji podliježu pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba.

Zaštita osobnih podataka

Europska unija obvezuje se štititi privatnost korisnika. 

Politika o „zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama Zajednice” temelji se na Uredbi (EZ) br. 45/2001 [234 KB] Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000.

Tom općom politikom obuhvaćena su web-mjesta institucija Europske unije u okviru domene eu.

Iako je većinu tih web-mjesta moguće pregledavati bez davanja osobnih podataka, u nekim ih je slučajevima potrebno dati kako bi vam se mogle pružiti e-usluge koje ste zatražili.

Na web-mjestima na kojima se takvi podaci traže s vašim se podacima postupa u skladu s politikom opisanom u navedenoj Uredbi te vam se u posebnim izjavama o privatnosti pružaju informacije o uporabi vaših podataka.

S tim u vezi:

 • za svaku pojedinu e-uslugu nadzornik određuje svrhe i načine obrade osobnih podataka te osigurava usklađenost pojedine e-usluge s politikom zaštite privatnosti
 • službenik za zaštitu podataka u svakoj instituciji osigurava poštovanje odredbi ove Uredbe i savjetuje nadzornike o obavljanju njihovih zadataka (vidi članak 24. Uredbe)
 • Europski nadzornik za zaštitu podataka djelovat će kao neovisno nadzorno tijelo za sve institucije (vidi članke od 41. do 45. Uredbe).

Na web-mjestima institucija Europske unije u okviru domene eu nalaze se poveznice na web-mjesta trećih osoba. Budući da te stranice nisu pod našom kontrolom, savjetujemo vam da pročitate njihove politike zaštite privatnosti.

Što je e-usluga?

E-usluga na portalu EUROPA jest usluga ili izvor dostupan na internetu radi poboljšanja komunikacije građana i poduzeća s europskim institucijama. 

Na portalu EUROPA bit će dostupne tri vrste e-usluga:

 1. informacijske usluge, kojima se građanima, medijima, poduzećima, upravama i drugim donositeljima odluka omogućuje jednostavan i učinkovit pristup informacijama, pri čemu se pridonosi transparentnosti i razumijevanju politika i aktivnosti EU-a
 2. usluge interaktivne komunikacije, kojima se poboljšava komunikacija s građanima, poduzećima, civilnim društvom i javnim subjektima te se pospješuju savjetovanja o politikama i mehanizmi povratnih informacija kako bi se pridonijelo oblikovanju politika, aktivnosti i usluga EU-a
 3. transakcijske usluge, kojima se omogućuje pristup svim osnovnim oblicima transakcija s EU-om, primjerice javnoj nabavi, financijskim transakcijama, zapošljavanju, prijavama na razna događanja, nabavi ili kupnji dokumenata itd.

Informacije navedene u posebnoj izjavi o privatnosti

U posebnoj izjavi o privatnosti bit će navedene sljedeće informacije o uporabi vaših podataka:

 • koji se podaci prikupljaju – u koju svrhu i kojim tehničkim sredstvima EU prikuplja osobne podatke isključivo u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjenje određene svrhe; podaci se neće ponovno upotrijebiti u svrhu koja nije u skladu s navedenom
 • kome se vaši podaci otkrivaju – EU će trećim osobama otkriti samo podatke potrebne za ispunjenje utvrđenih svrha, i to isključivo navedenim (kategorijama) primatelja;  EU neće otkriti vaše osobne podatke za potrebe izravnog marketinga
 • kako možete pristupiti svojim podacima, provjeriti njihovu točnost i po potrebi ih ispraviti – kao osoba čiji se podaci obrađuju imate i pravo na prigovor zbog obrade vaših osobnih podataka temeljen na opravdanim uvjerljivim razlozima, osim ako se vaši podaci prikupljaju radi izvršenja zakonske obveze ili su potrebni za izvršenje ugovora u kojem ste vi stranka, ili se upotrebljavaju u svrhu za koju ste dali svoju nedvosmislenu suglasnost
 • koliko se dugo vaši podaci čuvaju – EU čuva podatke u roku potrebnom za ispunjenje svrhe njihova prikupljanja ili daljnje obrade
 • koje se mjere sigurnosti poduzimaju kako bi se vaši podaci zaštitili od moguće zlouporabe ili neovlaštenog pristupa
 • kome možete uputiti upite ili prigovore.

Kako postupamo s vašim porukama e-pošte?

Na mnogim web-stranicama na portalu Europa dostupan je gumb „Kontakt”, kojim se pokreće vaš softver za elektroničku poštu te vam se omogućuje slanje komentara na određenu zajedničku adresu e-pošte.

Kada šaljete takve poruke, primatelj prikuplja vaše osobne podatke samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za odgovor. Ako tim koji odgovara na poruke upućene na zajedničku adresu e-pošte nije u mogućnosti odgovoriti na vaš upit, poruku će proslijediti drugoj službi. E-poštom će vas se obavijestiti kojoj je službi proslijeđen vaš upit.

 

U svoju poruku možete uključiti sve upite o obradi vaše e-pošte i povezanih osobnih podataka.