Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Publikāciju katalogs & dokumentu datubāze

Publikāciju katalogs

Šajā datubāzē ir ES politikas dokumenti un ziņojumi par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļaušanas politiku ES. Pieejamas arī runas un ES finansētu projektu apraksti.

Dokumentu datubāze

“ES publikācijas” ir tiešsaistes grāmatnīca, bibliotēka un arhīvs, kurā ir publikācijas, kas izdotas kopš 1952. gada. Tajā pieejamas gan Nodarbinātības ģenerāldirektorāta publikācijas, gan vairums publikāciju, kuru autori ir Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments, ES Padome, ES aģentūras un citas struktūras.

ES publikācijas

Šajā vietnē atradīsit informāciju par Eiropas Savienības nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības tiesību aktiem šādās jomās:

Eiropas tiesību aktu (direktīvu, regulu, lēmumu utt.) un citu oficiālo dokumentu (paziņojumi utt.) visu tekstu atradīsit ES tīmekļa vietnē Eur-Lex .

EUR-Lex

Ieteikt šo lapu: