Skip to main content
ESF for recovery
REACT EU (2021-23) and ESF+ (2021-27) will support the recovery from the COVID-19 crisis
The European Pillar of Social Rights
Making social rights a reality through ESF+ funding
New ALMA initiative financed by ESF+
Fi-Compass advisory platform
for EU shared management financial instruments

Highlights

Commission adopts €2 billion Partnership Agreement with the Netherlands for 2021-2027

The Commission adopted its Partnership Agreement with the Netherlands, laying down the country's Cohesion Policy investment strategy worth €2 billion for the period 2021-2027.

Kas ir ESF+

What is esf+ collage
Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) ir Eiropas Savienības galvenais instruments investēšanai cilvēkos. ESF+ budžets 2021.–2027. gadam ir gandrīz 99,3 miljardi eiro, kas tiks izlietoti tam, lai turpinātu sniegt būtisku ieguldījumu ES nodarbinātības, sociālajā, izglītības un prasmju politikā, tai skaitā lai veiktu strukturālas reformas šajās jomās.