Personas datu aizsardzība

Eiropas Komisija aizsargā lietotāju privātumu.

Fizisku personu aizsardzības politika attiecībā uz personas datu apstrādi Eiropas Savienības iestādēs pamatojas uz Regulu (ES) 2018/1725 par personas datu aizsardzību ES iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās.

Šī politika attiecas uz visām Eiropas Komisijas tīmekļa vietnēm domēnā ‟ec.europa.eu”. Lai gan lielāko daļu šo tīmekļa vietņu varat pārlūkot, nenorādot nekādu personisku informāciju, dažkārt šāda informācija tiek prasīta, lai jums varētu sniegt e-pakalpojumus, kurus esat pieprasījuši.

Vietnes, kuras šādu informāciju prasa, to apstrādā, pilnībā ievērojot iepriekš minēto regulu, un savā īpašajā paziņojumā par privātumu informē, kā jūsu dati tiks izmantoti.

Mūsu politika

 • Datu pārzinis nodrošina katra e-pakalpojuma atbilstību privātuma aizsardzības politikai.
 • Eiropas Komisijā ir datu aizsardzības speciālists, kurš raugās, lai regula tiktu piemērota, un konsultē datu pārziņus par viņu pienākumu veikšanu.

 • Neatkarīga visu ES iestāžu uzraudzības iestāde ir Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnēs, kuras ietilpst domēnā ‟ec.europa.eu”, var tikt sniegtas saites uz trešo personu vietnēm. Lai jūs šo vietņu saturu varētu izmantot mūsu tīmekļa vietnēs, jums vispirms var nākties apstiprināt, ka ievērosiet šo trešo personu vietņu noteikumus, arī sīkdatņu politiku, par ko mums nav nekādas teikšanas.

E-pakalpojumi

E-pakalpojums portālā “EUROPA” ir pakalpojums vai resurss, kas uzlabo saziņu starp cilvēkiem un Eiropas Savienības iestādēm.

Portālā ‟EUROPA” tiek piedāvāti trīs veidu e-pakalpojumi:

 • informatīvie pakalpojumi, kas nodrošina ērtu un efektīvu piekļuvi informācijai;
 • interaktīvi komunikācijas pakalpojumi, kas sekmē politikas apspriešanu un atsauksmju sniegšanu;
 • darījumu pakalpojumi, kas nodrošina iespēju veikt visus galvenos darījumus ar ES, piemēram, iepirkumus, finanšu operācijas, darbinieku pieņemšanu darbā, reģistrēšanos pasākumiem un dokumentu pasūtīšanu.

Informācija, ko satur īpašais paziņojums par privātumu

Īpašajā paziņojumā par privātumu ir šāda informācija par jūsu datu izmantošanu:

 • kāda informācija tiek vākta;
 • kādam mērķim tā tiek vākta;
 • ar kādiem tehniskajiem rīkiem tā tiek vākta;
 • kas jūsu informāciju redz;
 • kā jūs savai informācijai varat piekļūt, pārbaudīt tās pareizību un šo informāciju labot;
 • cik ilgi jūsu dati tiek glabāti;
 • kādi drošības pasākumi tiek veikti, lai jūsu informāciju aizsargātu;
 • ar ko sazināties jautājumu vai sūdzību gadījumā.

“Europa Analytics”

“Europa Analytics” ir korporatīvs pakalpojums, kas novērtē, cik efektīvas ir Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes portālā “EUROPA”.

Šī pakalpojuma izmantošanu varat brīvi noraidīt vai nu sīkdatņu akceptēšanas uznirstošajā logā, kas redzams pirmās apmeklētās lapas augšā, vai arī “Europa Analytics” lapā.

Ja norādīsiet, ka nevēlaties, lai šis pakalpojums tiktu izmantots, jūsu navigācijas pieredze portāla “EUROPA” vietnēs nemainīsies.

Lasiet vēl par “Europa Analytics”

Saziņa portāla “EUROPA” vietnēs

Daudzās portāla “EUROPA” lapās ir saziņas poga, kas iedarbina jūsu e-pasta programmu un jūs aicina sūtīt vēstuli uz kādu konkrētu pastkastīti.

Kad nosūtāt šādu vēstuli, par jums tiek savākti tikai tie personas dati, kas vajadzīgi, lai jums varētu atbildēt.

Ja par pastkastīti atbildīgie darbinieki uz atsūtīto jautājumu nespēs atbildēt, jūsu e-pastu pārsūtīs citam dienestam. Jūs pa e-pastu informēs, kuram dienestam jautājums ir pārsūtīts.

Ja jums ir jautājumi par jūsu e-pasta adreses un ar to saistīto personas datu apstrādi, vaicājiet tos vēstulē.

Datu glabāšana

Savāktos personas datus Eiropas Komisija glabā saskaņā ar Komisijas 2017. gada janvāra lēmumu par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Gadījumos, kur savāktie personas dati tiek glabāti tāda datu pārziņa datorā, kas ir ārējs apakšuzņēmējs, šim apakšuzņēmējam ir saistošas īpašas līguma klauzulas un pienākums ievērot konfidencialitāti, kas izriet no 2016. gada aprīļa Vispārīgās datu aizsardzības regulas. 

 

Datu pārbaudīšana, labošana un dzēšana

Ja vēlaties pārbaudīt, labot vai dzēst savus personas datus, kas tiek glabāti tīmekļa vietnē “EUROPA” un tai pakārtotajās vietnēs, varat aizpildīt zemāk doto veidlapu, lai sazinātos ar Komunikācijas ģenerāldirektorāta vietnes EUROPA tīmekļa komunikācijas nodaļu.
Savā e-pastā skaidri izklāstiet, kāds ir jūsu pieprasījums (“EUROPA” tīmekļa vietnēs publicēto personas datu pārbaudīšana, labošana vai dzēšana), un norādiet tās vietnes vai tīmekļa lapu URL, uz kuru jūsu pieprasījums attiecas.