Jautājumi par Eiropas Savienību

Saziņa ar Eiropas Komisiju

Saziņa ar konkrētu dienestu

Struktūrvienību saraksts Vietējie biroji Eiropas Savienībā Vietējie biroji ārpussavienības valstīs

Komisijas darbinieki

Atrast darbinieku

 

Preses dienesti

Kontaktpersonas saziņai ar presi un akreditācija

Datu pārzinis

Ja vēlaties pārbaudīt, labot vai dzēst savus persondatus, kas tiek glabāti tīmekļa vietnē “EUROPA” un tai pakārtotajās vietnēs, varat sazināties ar Komunikācijas ģenerāldirektorāta nodaļu “Europa Web Communication”.

 

Kā var apmeklēt ES iestādes

Eiropas Komisijas apmeklēšana Citu ES iestāžu, struktūru un aģentūru apmeklēšana

Problēmu risināšana un sūdzības

Kā iesniegt sūdzību