Jautājumi par Eiropas Savienību

Saziņa ar Eiropas Komisiju

Saziņa ar konkrētu dienestu

Struktūrvienību saraksts Vietējie biroji Eiropas Savienībā Vietējie biroji ārpussavienības valstīs

Komisijas darbinieki

Atrast darbinieku

 

Preses dienesti

Kontaktpersonas saziņai ar presi un akreditācija

Datu pārzinis

Ja vēlaties pārbaudīt, labot vai dzēst savus personas datus, ko datu pārziņi glabā “Europa” tīmekļa vietnē un pakārtotajās vietnēs, nosūtiet e-pasta vēstuli “Europa” tīmekļa vietnes datu pārzinim Komunikācijas ģenerāldirektorātā uz tepat tālāk norādīto adresi. E-pasta vēstulē skaidri norādiet jūsu pieprasījuma priekšmetu, kā arī tās vietnes vai tīmekļa lapu URL, uz kuru tas attiecas.

E-pasts: europamanagement@ec.europa.eu

Kā var apmeklēt ES iestādes

Eiropas Komisijas apmeklēšana Citu ES iestāžu, struktūru un aģentūru apmeklēšana

Problēmu risināšana un sūdzības

Kā iesniegt sūdzību