ES finansējuma pārvaldība

ES budžets

Pārskats par ES budžeta sistēmu, kā arī par budžetu atbildīgā dienesta jaunākās ziņas, rezultāti un skaitļi.

Noteikumi un principi

ES finansējuma un iepirkuma konkursu noteikumi un principi ir veidoti tā, lai ikvienam būtu vienlīdzīga piekļuve finansējam un lai tas tiktu izlietots pareizi.