Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Pārcelšanās uz dzīvi un strādāšana Eiropā

ES noteikumi:

 • jums kā ES pilsonim atvieglo iespējas pārcelties uz citām ES dalībvalstīm, lai tur strādātu,
 • aizsargā jūsu tiesības uz sociālo nodrošinājumu, kad esat pārcēlies uz citām ES dalībvalstīm.

Darbs citā ES dalībvalstī

Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība ir viens no ES pamatprincipiem.

ES pilsoņiem ir tiesības

 • meklēt darbu citā ES dalībvalstī,
 • strādāt tur, nesaņemot īpašu darba atļauju,
 • ar šādu nolūku tur uzturēties,
 • palikt šajā valstī arī pēc darba attiecību beigām,
 • saņemt tādu pašu attieksmi, kādu šīs valsts pilsoņiem izrāda nodarbinātības, darba apstākļu un citu sociālo priekšrocību un nodokļu atlaižu jomā.

Vairāk par darba ņēmēju pārvietošanās brīvību

Sociālā nodrošinājuma tiesību koordinācija

ES noteikumi koordinē valstu sociālās drošības sistēmas, lai aizsargātu jūsu tiesības uz sociālo nodrošinājumu, ja pārceļaties uz citu ES dalībvalsti (ES 27 + Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice).

Tiek ievēroti šādi četri galvenie principi:

 • jūs vienlaikus varat būt pakļauts tikai vienas valsts likumiem, tāpēc jums jāveic iemaksas tikai vienā valstī;
 • jums ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā tās valsts pilsoņiem, kurā esat apdrošināts;
 • kad esat pieprasījis pabalstu vai pensiju, vajadzības gadījumā vērā ņem jūsu iepriekšējos apdrošināšanas, darba vai uzturēšanās periodus citās valstīs;
 • ja jums ir tiesības uz pabalstu skaidrā naudā no kādas valsts, jūs to principā varat saņemt arī tad, ja dzīvojat citā valstī.

Ja, ceļojot uz kādu ES valsti, Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju, Šveici vai Apvienoto Karalisti, jūs saslimstat vai gūstat savainojumu, sociālā nodrošinājuma koordinācija jums dod tiesības saņemt tur vajadzīgo veselības aprūpi, ja vien jums līdzi ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte.

Vairāk par sociālā nodrošinājuma koordināciju

Ieteikt šo lapu: